1977-8
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Խոր Աշուն / Անտեսանելի Անձրեւ | ՍՏԵՓԱՆԵԱՆ, ԷՄԻԼ 1
Մտապատկերին Անպսակ | ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ, ՅԱԿՈԲ13
Մեռել Մը Ասֆալթին Վրայ | ՉԱՐԽՈՒՏԵԱՆ, ՆՈՒՊԱՐ 14
Զերօ Պսակ | ՍԱՐԱՃԵԱՆ, ԷԼՕ21
Որդի Մարդոյ (Թատերագրութիւն Չորս Արար) (Շար. 2) | ԵՂԻԱՅԵԱՆ, ԲԻՒԶԱՆԴ22
Երազ Մը | ՆԱԳՈՒԼԵԱՆ, ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ30
Օթելլոյի Թաշկինակը... (Ռուբէն Զարեանի Յուշագրութեան Մասին) | 32
Առաջին Երկրորդ Եւ Երրորդ Կարծիքով Մարդը Եւ Անոր Վերակառուցումը (Սիմոն Յակոբեանի Մասին) | ԱԹԱՅԵԱՆ ՌԱՖԱՅԷԼ/ՍԱՀԱՌՈՒՆԻ, Ս.36
Սիմոն Յակոբեան | ԴԱՐԲԻՆԵԱՆ, Ռ.37
Թարգմանի՜Չ... | ԳԱՐԵԳԻՆ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ41
Հայաստանեան Մի Երիտասարդ Գրողի Մասին (Էմիլ Ստեփանեանի Մասին) | ՍԱՆԻՆԵԱՆ, ՍՈՒՐԷՆ46
Ալեքսանդր Սոլժենիցին (Մարդը, Ճանապարհը, Գործը) (Շար. 5) | ՄԿՐՏՉԵԱՆ, Լ[ԵՒՈՆ]49
Փարաջանովի Մասին Կարծիքներ | 58
Յանուն Փարաջանովի Ազատագրութեան - «Հրեղէն Ձիեր»Էն Դէպի Պայթած «Նուռերը» | Ֆ.Լ.59
Collectif Serguei Paradjanov | 61
Մշակոյթն Ու Մտաւորականը (Թարգմն.՝ Ս. Կիրակոսեանի) | ՄԱԼԷՔ, ՇԱՐԼ62
Անջատում (Թարգմն.՝ Ս. Կապուտիկեանի) | ՍՆԵԳՈՎԱ, ԻՐԻՆԱ 68
Մեր Թարգմանչուհին, Մեր Քոյրը (Թարգմն.՝ Ս. Կապուտիկեանի) | ԴԱՒԹԵԱՆ, ՎԱՀԱԳՆ69
Իմ Հայաստան (Թարգմն.՝ Գէորգ Էմին) | ԶՎԵԱԳԻՆՑԵՎԱ ՎԵՐԱ70
Աւստրիական Մամուլին Մէջ Էլիզապէթ Բաուերի Հրատարակութեան Տուած Յօդուածներէն Կարգ Մը Խորագիրներ | 72
Թարգմանչուհիներու Ջոկատը | 72
Առաջին Բանաստեղծուհին (Սահակդուխտ Սիւնեցիի Մասին) | ՅԱԿՈԲԵԱՆ, ԳՐԻԳՈՐ76
Ա. Մանուկեան Գրական Մրցանակ (Արդիւնքներ) | 80