1978-10
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Կարօտալի կարօտ... | 1
1971 թուական, ամառ | ԽԱԶԱԴԵԱՆ, ՍԵՐՕ 3
Գինովի օրատետր | ԱՍՈՅԵԱՆ, ԽՈՍՐՈՎ14
Կորսուած փամփուշտ... (Շար. 4 եւ վերջ) | ՓԱՆՈՍԵԱՆ, ՍՄԲԱՏ15
Այսպէս խօսեցաւ Վահագնը | ՇԱՀԻՆԵԱՆ, ԿՈՐԻՒՆ32
Գրիգոր Նորիկեանի հետ | ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ, ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ38
Գրիգոր Նորիկեանի հետ | ԱԶՆԱՒՈՒՐԵԱՆ, ԱՆԴՐԱՆԻԿ38
Հին տուն մը / Վերջին արարողութիւն / Ներքին թնամի / Հարուած մը կամ երկու / Տեսողութիւն / Գլխուս մէջ մրջիւններ կան | ՏԷՐ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆԵԱՆ, Ա[ՐԹՕ]42
Գրողն արարիչ է / Վերադառնանք Իթաքա / Մտորումներ / Մարդուն մարդ պահել / | ԱՐԱՄԵԱՆ, ՌԱՖԱՅԷԼ47
Ալեքսանդր Զինովեւի «Խորաբաց Բարձունքներ» գիրքը | ՄԿՐՏՉԵԱՆ, Լ[ԵՒՈՆ]57
Օտեան - Սիրունի, Փանջունի - Կուրտիկեան | 67
(Քաղաքական կուսակցութիւններու մասին) | ՍԻՐՈՒՆԻ, Յ. Ճ.75
Սիրոյ եւ մեղքի Համանուագ (Յ. Գեղարդ) | ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ, ՅԱԿՈԲ76
The Urchin (Kerop Bedoukian) | Յ. Պ.77
'Lamentations Of Narek'' | Յ. Պ.78
Մշակութային լուրեր | 79