1978-11
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Պատասխանը (Շար. 1) | ՕՇԱԿԱՆ, Յ[ԱԿՈԲ] 1
Վայրեր (Հատուած) | ՊԸԼՏԵԱՆ, ԳՐԻԳՈՐ 11
Նշանագիր Xiv | ԹԵՔԵԱՆ, ՎԵՀԱՆՈՅՇ 13
Նե՜Վըրմոր... | 26
Էտկար Ալէն Փօ - Ագռաւը | ԱԼԻՔԵԱՆ, ԱԲՐԱՀԱՄ27
Ագռաւը (Թարգմն. Աբրահամ Ալիքեանի) / The Raven | ՓՕ, ԷՏԿԱՐ ԱԼԷՆ28
Ագռաւը (Թարգմն. Փրոֆ. Վաղարշակ Գալուստեանի) | ՓՕ, ԷՏԿԱՐ ԱԼԷՆ34
Ճանապարհին վրայ | ՔԷՊԱՊՃԵԱՆ, ՐԱՖՖԻ37
Ականներ / Շարժումներ | ՀԵՐԵԱՆ, ՊԵՏՐՈՍ42
Օշական իր մտերմութեան մէջ (Շար. 1) | ՈՍԿԵՐԻՉԵԱՆ, ԱՆԱՀԻՏ43
Սիլվիա Փլէթի համար | ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ, ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ51
Զրոյցէն առաջ... (Տիրան Աճէմեան) | 58
Դէմ առ դէմ Տիրան Աճէմեանի | ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ, ՍԱՐԳԻՍ59
Ահաւասիկ Փարիզը... | ԱՃԷՄԵԱՆ, ՏԻՐԱՆ72
Վկայութիւն մը | ՊԷՇԻԿԹԱՇԼԵԱՆ, ՆՇԱՆ73
Գ. Նարեկացիի «Մատեան Ողբերգութեան» տարբերակներու բաղդատութիւն | 74
Օշական իր մտերմութեան մէջ (Շար. 2 եւ վերջ) | ՈՍԿԵՐԻՉԵԱՆ, ԱՆԱՆՀԻՏ58