1978-9
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Կսկծալի կորուստ մը... (Ռաֆայէլ Արամեան) | 1
Մեռած քաղաքի պարիսպների տակ | ԱՐԱՄԵԱՆ, ՌԱՖԱՅԷԼ 3
Բանաստեղծութիւններ | ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ, ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ 8
Կորսուած փամփուշտ... (Շար. 3) | ՓԱՆՈՍԵԱՆ, ՍՄԲԱՏ 11
Վայրի ծառերու մէջ / Խորհրդաւոր Մատոննա / Եօթներորդ երգ / Ճիչի նման փսփսուքով (Անգլերէնէ թարգմանեց Վ. Թեքեան) | ՏԷՐ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆԵԱՆ, Ա[ՐԹՕ] 29
Փողոցը | ՏԷՐ ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ, ՆԱԶ34
Այցելութիւն... / Որոնում... | ՃԵՐԱՆԵԱՆ, ՓԱՆՈՍ38
Անսուրբ վերաբերումներ... | 39
Հենրի Մուր եւ Հայաստանի քանդակագործները | ՆԱԳՈՒԼԵԱՆ, ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ53
Թատերագրութեան արուեստը (Շար. 2 եւ վերջ) (Բաբգէն Փափազեան) | ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ, ՅԱԿՈԲ62
Խեղկատակ | ՉԱՐԵՆՑ, ԵՂԻՇԷ69
Ե. Չարենցի նամակները Լէյլիին | ՉԱՐԵՆՑ, ԵՂԻՇԷ70
Գրադարանի գանձեր - Հայ գրքի պատմութիւն (Ռաֆայէլ Իշխանեան) | 75
Մշակութային լուրեր | 77