1978-8
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Համաստեղէն նամակ՝ Կ. Սասունիի | ՀԱՄԱՍՏԵՂ 1
Շարական այլակերպման | ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ, ՍԱՐԳԻՍ 3
Կորսուած փամփուշտ... (շար. 2) | ՓԱՆՈՍԵԱՆ, ՍՄԲԱՏ 15
Հարցազրոյց՝ Արթօ Տէր Յարութիւնեանի հետ | ԹԵՔԵԱՆ, ՎԵՀԱՆՈՅՇ29
Ինծի կը պատմեն / Մեծ-Հայր / Ութնօրեայ Մահացում | ՏԷՐ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆԵԱՆ, ԱՐԹՕ35
«Չարենցի ձեռագրերի աշխարհում» եւ աշխարհէն հեռու... | 39
Չարենցի ձեռագրերի աշխարհում | ՉԱՐԵՆՑ, ԱՆԱՀԻՏ 42
Կինը գրականութեան սատանան եւ հրեշտակը | ՉԱՐԽՈՒՏԵԱՆ, ՆՈՒՊԱՐ44
Մաղրէպեան գրականութեան հոլովոյթը | ԱՍՈՅԵԱՆ, ԽՈՍՐՈՎ51
Թատերագրութեան արուեստը (Շար. 1) (Բաբգէն Փափազեան) | ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ, ՅԱԿՈԲ56
Հենրիկ Էդոյեան - «Անդրադարձումներ» 1977 | ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ, ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ62
Ցերեկային խօսքեր | ԷԴՈՅԵԱՆ, ՀԵՆՐԻԿ66
Յանգաբանական չափազանցութիւն / Ռ. Դաւոյեանի «Միգամածութիւնները»... / Տոկոսային Հայեր... | 73
Մշակութային լուրեր | 78