1978-7
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Կորսուած փամփուշտ... (Շար. 1) | ՓԱՆՈՍԵԱՆ, ՍՄԲԱՏ 1
Մենակեաց ու լուռ | ԱՍՈՅԵԱՆ, ԽՈՍՐՈՎ15
Խաչակիր | ԹԵՔԵԱՆ, ՎԵՀԱՆՈՅՇ16
Ծով պիտի գաս հեշտանքով | ՇԱՀԻՆԵԱՆ, ԿՈՐԻՒՆ24
Սպասելով Կոտոյին (Շար. 6 եւ վերջ) | ՊԵՔԷԹ, ՍԱՄՈՒԷԼ39
Ամպեր... | ՃԻՒՂԵԱՆ, ԱՐԱՄ46
Մանուածապատ ցուցադրութիւններ | 47
Վասիլի Գրոսմանի «Ամէն ինչ հոսում է» գիրքը | ՄԿՐՏՉԵԱՆ, Լ[ԵՒՈՆ]49
Երբ պատմում են դիմանկարները (Չարենցի առիթով) | 58
Ճշգրտումներ նոր Ջուղայի տպարանի պատմութեան համար | ՏԷՐ-ԳՐԻԳՈՐԵԱՆ, ԽԱԺԱԿ60
Արտեմ Յարութիւնեան - Նշանների երկիր (1977) | ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ, ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ67
Քո Փոխարէն / Արձագանգ / Մենախօսութիւն | ՅԱՐՈՒԹԻՒՆԵԱՆ, ԱՐՏԵՄ68
Հանրային պարտէզին մէջ բոպիկ (Բեմադրութիւն՝Վարուժան Խտըշեան) | ՍԱՐԱՃԵԱՆ, ԷԼՕ72
Ներբագինեան լրացումներ - Լենինն էր երբեմն... | 74
Մշակութային լուրեր | 79