1981-1

ԲԱԳԻՆ, Ի. ՏԱՐԻ,
1981 ԹԻՒ 1

Բացառիկ թիւ նուիրուած՝ Մուշեղ Գալշոյեանի գրական գործունէութեան

Ներբեռել PDF տարբերակը

Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Տեսլահար Արիւնը... (Մ. Գալշոյեանի Մահուան Առիթով) | [ԲԱԳԻՆ] 1
Հեռակայ Յուշեր... | ՍՆԱՊԵԱՆ, Պ[ՕՂՈՍ]3
Վերջին Զրոյցը (Մ. Գալշոյեանի Հետ) | [ԲԱԳԻՆ] 7
Մահը Եւ Թաղումը | ՀԵՐԿԵԼԵԱՆ, ՄՈՎՍԷՍ25
Զարթի'ր, Լաօ | [ԲԱԳԻՆ] 28
Քարից Բխած Տաղանդ | ՀԱՄՕ ՍԱՀԵԱՆ29
Դիմանկարի Էսքիզ | ԱԴԱԼԵԱՆ, ՆՈՐԱՅՐ30
Քաղաքացին՝ Մուշեղ Գալշոյեանի մէջ | ԴԻՄԱՔՍԵԱՆ, Ն.35
Մթին Ձորի Լուսէ Մարդը | ԿԱՐԱՊԵՆՑ, ՅԱԿՈԲ38
Գծանկար | ՅԱԿՈԲԵԱՆ, ՅԱԿՈԲ42
Ձորի Միրոն | ԳԱԼՇՈՅԵԱՆ, ՄՈՒՇԵՂ43
Ո՞ւր Ես Գնում (Մուշեղ Գալշոյեանի Յիշատակին) | ԴԱՒԹԵԱՆ, ՎԱՀԱԳՆ68
Նա Իր Ժողովրդինն Է... (Մուշեղ Գալշոյեանի Յիշատակին) | ՍԱՐԳՍԵԱՆ, ՄԿՐՏԻՉ69
Գծանկար | ՅԱԿՈԲԵԱՆ, ՅԱԿՈԲ70
Մուշեղ Գալշոյեանի Արուեստը | ՕՇԱԿԱՆ, ՎԱՀԷ71
Կորստի Խորութիւնը (Մուշեղ Գալշոյեանի Յիշատակին) | ԶԷՅԹՈՒՆՑԵԱՆ, ՊԵՐՃ76
Մարդու Ներկայութեան Չափանիշը (Մուշեղ Գալշոյեանի Մասին ) | ԹՈՓՉԵԱՆ, ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ77
Զարթի'ր, Լաօ... | ՍԱՀԱԿԵԱՆ, ԱՐԱՄԱՅԻՍ84
Իրաւունք Չունիս, Մուշե'ղ | ԱՃԵՄԵԱՆ, ԳԷՈՐԳ85
Եղերերգութիւն (Մուշեղ Գալշոյեանի Յիշատակին) | ԹԵՔԵԱՆ-ՓԱՆՈՍԵԱՆ, ՎԵՀԱՆՈՅՇ88
Միայնակ Ծառը | ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ, ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ89
Հէ՜յ Մուշեղ... | ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ, ԴԱՒԻԹ93
Ո՞ւր կ'երթաս, կռունկ | ՏԷՐ ԳՈՒԼԱՆԵԱՆ, ՄԵՐՈՒԺԱՆ93
Հոգեհանգիստ | ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ, Ս[ԱՐԳԻՍ]94
Բրաբիոն Ծաղիկ Որոնողը | ԳԱԼՇՈՅԵԱՆ, ՄՈՒՇԵՂ96
Ծաղկած Քարեր | ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ, ՅԱԿՈԲ104
Վկայութիւններ (Սեւակ Արզումանեան, Ալբերտ Կոստանեան, Հենրիկ Էդոյեան, Դաւիթ Գասպարեան, Գառնիկ Անանեան, Հրանտ Թամրազեան, Էդուարդ Թոփչեան) | [ԲԱԳԻՆ]108