1981-9
ԽորագիրԷջ
Գաբրիէլ Գաբրիէլեան Կը Պատմէ Դերասան Շատունիի Մասին | ՊԷՇԻԿԹԱՇԼԵԱՆ, ՆՇԱՆ 1
Մայրուղի | ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ, ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ 18
Յասմիկ | ՈՐԲԵՐԵԱՆ, ՌԻԹԱ24
Օրօր Իշիտային... | ՃԵՐԱՆԵԱՆ, ՓԱՆՈՍ29
Գեալշօ Մանուկ (Հայ Յեղափոխականի Մը Յիշատակները) | ՌՈՒԲԷՆ30
Մ. Գալշոյեանի Մասին | 41
Ժամանակակից Հերոսի Որոնումները | ԱՂԱԲԵԿԵԱՆ, ԿԻՄ42
Հատուած՝ Վ. Պետրոսեանի Զեկուցումէն | ՊԵՏՐՈՍԵԱՆ, ՎԱՐԴԳԷՍ43
«Մարութայ Սարի Ամպերը» | ՏԷՐ ԽԱՉԱՏՈՒՐԵԱՆ, ԱՐՏԱՇԷՍ44
Որբացեալ Գիրքերուն Ողբը... | 48
«Ընթերցող»Ի Մը Տուայտանքները... | 49
Միանգամից Եւ Վերջին Օրերու Պատմութիւն... | 53
Դաժանօրէն Պարզունակ... | 54
Նախախնամութեան Դաւը... | 56
Կեղծ Արուեստի Մասին | ԴԻՄԱՔՍԵԱՆ, Ն.57
«Օխրանա»Յի Տեղեկագիրը - Ժանդարմական Վարչութեան Զեկուցումը Հայերի Յեղափոխական Շարժումների Մասին (Շար. 2) | ՏԷՐ ՄԻՆԱՍԵԱՆ, ԱՆԱՀԻՏ61
«Մայրենի Տուն (Զ. Եսայեան) | ՏԱՍՆԱՊԵՏԵԱՆ, ՇՈՒՇԻԿ71
Բանալիներ (Զ. Մելքոնեան) | ՇԱՀԻՆԵԱՆ, ԿՈՐԻՒՆ74
Ես Եւ Դուն (Հ. Մարտիրոսեան) | ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ, ՅԱԿՈԲ75
Մշակութային Լուրեր | 77