1982-10
ԽորագիրԷջ
Դառնութեան Եւ Բերկրանքի Արցունքներ... (Մովսէս Մարգարէ Եւ Մեսրոպ Մաշտոց Եւ... Հապէշիստան) | ԳԱՐԵԳԻՆ Բ. ԱԹՈՌԱԿԻՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ 1
Դարավերջի Սարսուռներ | ԱՐՄԱՆՏ 10
Մանուկներով Խաղցուած Չափահասի Պատմութիւն | ՊՉԱՔՃԵԱՆ, ՄՈՎՍԷՍ 15
Վերմակին Տակ... | ԹԵՄԻԶԵԱՆ, ԳԷՈՐԳ 21
Սահակ Պարգեւեան (Շար. 6) | ՕՇԱԿԱՆ, ՅԱԿՈԲ23
Յեղափոխութիւն Եւ Արուեստ | ԴԻՄԱՔՍԵԱՆ, Ն.41
Արդի Ռուսաստանեան Գրականութեան Մի Թեւի Պարունակութեան Մասին | ՄԿՐՏՉԵԱՆ, Լ[ԵՒՈՆ]48
Միջակայ Գրականութիւնը Եւ Իսկութեան Չափանիշը (Շար. 1) | ՄԱԼՑԵՒ, ԻՒՐԻ52
Եղիա, Սիրային Նամակներ Եւ Նիրվանա | ՏԱՍՆԱՊԵՏԵԱՆ, ՇՈՒՇԻԿ59
Յարութիւն Կալենց Եւ Հայաստանի Նկարչութիւնը | ՆԱԳՈՒԼԵԱՆ, ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ65
Հայրենի Ղօղանջներ (Ա. Գիրք)/Հանգոյցներ (Բ. Գիրք) -(Գր. Գորեան) | ՍՆԱՊԵԱՆ, Պ[ՕՂՈՍ]72
Հոգեհատոր (Արմէն Դարեան) | ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ, Ս[ԱՐԳԻՍ]74
Հայկական Հեքիաթներ ( | ՔԵՊԱՊՃԵԱՆ, ՐԱՖՖԻ76
Մշակութային Լուրեր | 77