1982-11
ԽորագիրԷջ
Մահուան Ժամանակի Անլռելի Շշուկներէն, Շշուկներէն | ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ, ՍԱՐԳԻՍ 1
Ցուրտը | ՍԱՆԻՆԵԱՆ, ՍՈՒՐԷՆ 10
Գիւտ Ու Խաբկանք | ԳԱԲՐԻԷԼԵԱՆ, ԱՐԵՒԻԿ 17
Օգտաւ (Կատակերգութիւն Մէկ Արար) (Հայացուց՝ Տիրան Աճէմեան) | ԻՎ ՄԻՐԱՆ ԵՒ ՀԱՆՐԻ ԿԵՐԻՒԼ 19
Սահակ Պարգեւեան (Շար. 7) | ՕՇԱԿԱՆ, ՅԱԿՈԲ27
Համաստեղ Եւ Թոթովենց -Հանդիպումներ Եւ Հեռացող Գիծեր- | ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ, ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ43
Միջակայ Գրականութիւնը Եւ Իսկութեան Չափանիշը (Շար. 2 Եւ Վերջ - Թարգմ. Լ. Մկրտչեան) | ՄԱԼՑԵՒ, ԻՒՐԻ54
Արդի Գրականութեան Դիմագիծը Եւ Տագնապը (Շար. 7 Եւ Վերջ) | ՉԱՐԽՈՒՏԵԱՆ, ՆՈՒՊԱՐ66
Պատկերակերտումը Գրական Երկին Մէջ | ՇԱՀԻՆԵԱՆ, ԿՈՐԻՒՆ72
Արդիականութիւն, Նորարարութիւն Եւ Արդիապաշտութիւն | ՊԱՐՍՈՒՄԵԱՆ-ՏԱՏՈՅԵԱՆ, ՍԵԴԱ75
Նոպէլեան Մրցանակակիր Կապրիէլ Կարսիա Մարքէզ | 79