1982-12
ԽորագիրԷջ
Աստ Կը Հանգչի Հաւատքը | ՓԱՆՈՍԵԱՆ, ՍՄԲԱՏ 1
Ambiance | ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ, ՅԱԿՈԲ18
Սահակ Պարգեւեան (Շար. 8) | ՕՇԱԿԱՆ, ՅԱԿՈԲ21
Բանաստեղծութիւններ | ՆԱԳՈՒԼԵԱՆ, ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ 32
Միջնարար Բ. (Հատուած) | ՍՆԱՊԵԱՆ, ՊՕՂՈՍ35
Վահագն Դաւթեան - Ծննդեան 60Ամեակին | ԱԲԱՋԵԱՆ, ԳԷՈՐԳ45
Մահ Լուի Արակոնի | 52
Էլզային Աչքերը/Տաղ Էլզային (Մ. Իշխան) | ԱՐԱԿՈՆ, ԼՈՒԻ52
Տասներորդը՝ Իններորդին Տրամաբանութեամբ | ՊԱՐՍՈՒՄԵԱՆ-ՏԱՏՈՅԵԱՆ, ՍԵԴԱ56
Արդարների Տեսլահար Գրագէտը (Մ. Գալշոյեանի Մասին) | ԳԱԲՐԻԷԼԵԱՆ, ԱՐԵՒԻԿ61
Մեծ Երազներ, Արդար Պահանջներ - Լիբանանեան Թատրոնի Համագումարին Առիթով- | ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ, Ս[ԱՐԳԻՍ]71
Նախարար Իսամ Խուրիի Բացման Խօսքը | ԽՈՒՐԻ, ԻՍԱՄ78
Հայ Գիրքը՝ Ճանապարհ Հայուն | ԳԱՐԵԳԻՆ Բ. ԱԹՈՌԱԿԻՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ80
Հոգիի Մարդը... (Ժորժ Սարգիսեանի Մահուան Առիթով) | Ս[ՆԱՊԵԱՆ], Պ[ՕՂՈՍ]82
«Բագին»ի 1982ի Բովանդակութիւնը | 84