1982-6-9
ԽորագիրԷջ
Անփոխարինելին... | 1
Մեկնում | ԿԱՐԱՊԵՆՑ, ՅԱԿՈԲ 3
Մենք Կը Շինենք/Աշխարհ Իմանայ/Հայ Ենք Մենք | ՅԱԿՈԲԵԱՆ, ԺԱԳ Ս. 22
Սահակ Պարգեւեան (Շար. 5) | ՕՇԱԿԱՆ, ՅԱԿՈԲ 32
Ուլիեըմ Սարոյեան, Եւայլն | ՕՇԱԿԱՆ, ՎԱՀԷ 49
Լիբանանահայ Թատրոնը Այսօր | ՀԵՐԿԵԼԵԱՆ, ՄՈՎՍԷՍ Ս.61
Արդի Գրականութեան Դիմագիծը Եւ Տագնապը (Շար. 6) | ՉԱՐԽՈՒՏԵԱՆ, ՆՈՒՊԱՐ68
Լեռներ Վիհերու Մէջ (Զ. Մելքոնեան) | ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ, ՅԱԿՈԲ76
Լեռը Եւ Տունը (Արմէն Դարեան) | ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ, ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ78
Մշակութային Լուրեր | 80