1982-5
ԽորագիրԷջ
Գրագէտ Հիւրը Եւ Գրական Լուրեր (Վ. Պետրոսեան «Շիրակ»Ի Հիւրը) | 1
Մօր Տունը | ՊԵՏՐՈՍԵԱՆ, ՎԱՐԴԳԷՍ 3
Մենաւոր Ընկուզենին | ԱՃԷՄԵԱՆ, ՏԻՐԱՆ7
Ապրիլեան Յուշաթուղթ/Մէ'Կ Ենք Մենք... /Մեզի՝ Հայ Կ'Ըսեն/Փափաք Հայկական | ՅԱԿՈԲԵԱՆ, ԺԱԳ Ս. 12
Արեան Կանչ | ԴԻՄԱՔՍԵԱՆ, Ն.22
Դիցայուշ Տենդեր | ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ, ՅԱԿՈԲ27
Սահակ Պարգեւեան (Շար. 4) | ՕՇԱԿԱՆ, ՅԱԿՈԲ 29
Վերադարձ | ՃԵՐԱՆԵԱՆ, ՓԱՆՈՍ40
Իրապաշտութենէն Անդին՝ «Նոր-Իրապաշտութիւն»Ը Հայրենի Նկարչութեան Մէջ | ՊԱՐՍՈՒՄԵԱՆ-ՏԱՏՈՅԵԱՆ, ՍԵԴԱ41
Պարոյր Հայկազնը Իր Ժամանակակիցների Ոլորտում (Շար. 4 Եւ Վերջ) | ՄԿՐՏՉԵԱՆ, Լ[ԵՒՈՆ]51
Լի Սթրազպըրկ Եւ «Դերասաններու Սթիւտիոն» | ՇԱՀԻՆԵԱՆ, ԿՈՐԻՒՆ56
«Ահազանգ»Ին Թելադրանքով՝ Ահազանգէն Անդին | ՍՆԱՊԵԱՆ, ՊՕՂՈՍ60
Լճակ | ՕՇԱԿԱՆ, ՎԱՀԷ71
Համապատկեր Արեւմտահայ Գրականութեան (Յակոբ Օշական) | ՓԱՆՈՍԵԱՆ, ՍՄԲԱՏ75
Անգլիական Ազդեցութիւնը Արեւմտահայ Գրականութեան Վրայ 19Րդ Դարուն [Անգլերէն] (Վահէ Օշական) | Պ[ԷՐՊԷՐԵԱՆ], Յ[ԱՐՈՒԹԻՒՆ]78
Խորհրդածութեան Համար (Գրաբարի Ուսուցման Մասին) | ԳԱՄԱՂԵԼԵԱՆ, ՏԻԳՐԱՆ80