1982-4
ԽորագիրԷջ
Հարցազրոյց Օննիկ Սիւրմէլեանի Հետ | ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ, ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ 1
Ափսո՜Ս, Միւս Կողմի Հայերին («Ձեզ Եմ Դիմում, Տիկիններ Եւ Պարոններ» Գործի Հայաստանեան Աղաւաղուած Հրատարակութեան 10Րդ Գլուխը) | ՍԻՒՐՄԷԼԵԱՆ, ԼԵՒՈՆ-ԶԱՒԷՆ 7
Թուրքիա Կը Տիրանայ Արարատին-Հայաստան Պատկերը («Ձեզ Եմ Դիմում, Տիկիններ Եւ Պարոններ» Գործի 10Րդ Գլուխը-Բնագիր) | ՍԻՒՐՄԷԼԵԱՆ, ԼԵՒՈՆ-ԶԱՒԷՆ 10
Գրական Նախճիր | ՍՆԱՊԵԱՆ, ՊՕՂՈՍ 18
Մեր Օրերը Հայաստանի Մէջ (Ինչպէս Գացինք Ու Դարձանք) | ՍԻՒՐՄԷԼԵԱՆ, ԶԱՒԷՆ61