1982-3
ԽորագիրԷջ
Աւազին Վրայ Ծաղկած Ծիրանի | ՓԱՆՈՍԵԱՆ, ՍՄԲԱՏ 1
Հին Լուսանկար/Քաղաքային Հիւանդանոցի Թիւ 508 Սենեակը/Մահ Անտառին Մէջ | ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ, ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ 10
Սահակ Պարգեւեան (Շար. 3) | ՕՇԱԿԱՆ, ՅԱԿՈԲ 14
Հմայքի Տղան | ՀԵՐԵԱՆ, ՊԵՏՐՈՍ29
Այսպէս Են Բառերը | ԱՃԵՄԵԱՆ, ԳԷՈՐԳ31
Ճանչնալու Հաճոյքը | 35
Ո՞Վ Է «Կռունկ»Ի Հեղինակը | ՆԱԶԱՐԵԱՆ, ՇՈՒՇԱՆԻԿ37
Կռունկ | 42
Միքայէլ Նալբանդեանի «Իտալացի Աղջկայ Երգ»Ի Սկզբնաղբիւրի Շուրջ | ՅԱԿՈԲԵԱՆ, ՄԻՔԱՅԷԼ44
Իտալացի Աղջկայ Երգը | ՆԱԼԲԱՆԴԵԱՆ, ՄԻՔԱՅԷԼ51
«Երբ Որ Բացուին Դռներն Յուսոյ...» | ԴԱՇՏԵՆՑ, ԱՆԱՀԻՏ52
Կիլիկիա | ՌՈՒՍԻՆԵԱՆ, ՆԱՀԱՊԵՏ58
Սփիւռքահայ Բանաստեղծութեան Տաք Ու Պաղ Հաւաքածոն | ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ, ՍԱՐԳԻՍ59
Պարոյր Հայկազնը Իր Ժամանակակիցների Ոլորտում (Շար. 3) | ՄԿՐՏՉԵԱՆ, Լ[ԵՒՈՆ]67
Մշակութային Լուրեր | 77