1983-1

ԲԱԳԻՆ, ԻԲ. ՏԱՐԻ,
1983 ԹԻՒ 1

Բացառիկ թիւ նուիրուած՝ Վազգէն Շուշանեանի գրական գործունէութեան

Ներբեռել PDF տարբերակը

ԽորագիրԷջ
Բառերու Հացով, Գաղափարներու Գինիով... | 1
Չարչարանքի Պահեր/Կէս Ճամբայ | ՇՈՒՇԱՆԵԱՆ, ՎԱԶԳԷՆ 4
Աղօթք (Վ. Շուշանեանին) | ԿԱՌՎԱՐԵՆՑ, ԳԷՈՐԳ5
Վազգէն Շուշանեան | 6
Սէրը Վ. Շուշանեանի Գրականութեան Մէջ | ԻՇԽԱՆ, Մ[ՈՒՇԵՂ] 7
Վ. Շուշանեան | ՍԻՐՈՒՆԻ, Յ. Ճ.9
Սիրոյ Եւ Արկածի Տղաքը (Հատուած) | ՇՈՒՇԱՆԵԱՆ, ՎԱԶԳԷՆ 10
Որբը (Վ. Շուշանեանին) | ԹԱԹՈՒԼ, ՎԱՀՐԱՄ11
Ասք Սիրային, Գարնանային | ՏԱՍՆԱՊԵՏԵԱՆ, ՇՈՒՇԻԿ 12
Շուշանեանի Սրտով Եւ Քէպապճեանի Աչքով... | ՀԵՐԿԵԼԵԱՆ, ՄՈՎՍԷՍ Ս.14
Գրագէտը, Որ Իր Հոգւոյն Խորը Արարատ Ունէր | ՓՕԼԱՏԵԱՆ, ԿԱՐՕ17
Վազգէն Շուշանեան | ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ, ՄԱՆՆԻԿ30
Վազգէն Շուշանեան | ՉՕՊԱՆԵԱՆ, ԱՐՇԱԿ33
Պտղահաւաք (Թարգմն. Անգլ. Վ. Շուշանեան) | ԹԱԿՈՐ, ՌԱՊԻՆՏՐԱՆԱԴ34
Երկրային Սնունդներ (Թարգմն. Անգլ. Վ. Շուշանեան) | ԺԻՏ, ԱՆՏՐԷ36
Ինչպէ՞Ս Կը Մաշի Հայոց Ժողովուրդը (Հատուած) | ՇՈՒՇԱՆԵԱՆ, ՎԱԶԳԷՆ38
Շուշանեանի Հետ, Շուշանեանէն Անդին | ԴԻՄԱՔՍԵԱՆ, Ն.39
Ընթերցում | ՇՈՒՇԱՆԵԱՆ, ՎԱԶԳԷՆ45
Վազգէն Շուշանեան (Հատուած) | ԹՈՓՉԵԱՆ, ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ46
Վազգէն Շուշանեան | ՕՇԱԿԱՆ, ՅԱԿՈԲ48
Օրերը Գեղեցիկ Չեն (Հատուած) | ՇՈՒՇԱՆԵԱՆ, ՎԱԶԳԷՆ49-50
Գետին Ինկած Հասկեր (Գրողներու Մասին) | ՇՈՒՇԱՆԵԱՆ, ՎԱԶԳԷՆ51-57
Վազգէն Շուշանեան (Հատուած) | ՊՕՅԱՃԵԱՆ, ԵԴ[ՈՒԱՐԴ]58-59
Ամրան Գիշերներ (Հատուած) | ՇՈՒՇԱՆԵԱՆ, ՎԱԶԳԷՆ60-61
Վազգէն Շուշանեան | ԹԱՇԵԱՆ, Բ[ԵՆԻԱՄԻՆ]61
Շուշանեանի Հերոսը՝ Երեք Գործերու Ընդմէջէն (Հատուած) | ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ, ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ62-76
«Առաջին Սէրը» (Հատուած) | ՇՈՒՇԱՆԵԱՆ, ՎԱԶԳԷՆ66-
«Մթին Պատանութիւն» (Հատուած) | ՇՈՒՇԱՆԵԱՆ, ՎԱԶԳԷՆ72
Արուեստի Մասին... | ՇՈՒՇԱՆԵԱՆ, ՎԱԶԳԷՆ77
Աղջիկը | ՉԱՐԵՆՑ, ԵՂԻՇԷ81
Սիրոյ Քողարկուած Ենթաշխարհը | ՏԷՐ ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ, ՆԱԶ82
Օհան Կարօ / Հրաչ Զարդարեան | ՇՈՒՇԱՆԵԱՆ, ՎԱԶԳԷՆ84
«Բանաստեղծը Եւ Կինը» | ՉԱՐԽՈՒՏԵԱՆ, ՆՈՒՊԱՐ87
Գիշերը («Բանաստեղծը Եւ Կինը» - Հատուած) | ՇՈՒՇԱՆԵԱՆ, Վ[ԱԶԳԷՆ]92
Յիշատակաց Բնաշխարհի Վիպական Հերոսը | ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ, ՅԱԿՈԲ94
Վազգէն Շուշանեան (Հատուած) | ՄԱՐՈՒԹԵԱՆ, Մ.98
Կարօտ՝ Երկու Գերեզմաններու | ՍՆԱՊԵԱՆ, ՊՕՂՈՍ100
Փորձ՝ Բնորոշելու Համար Հ.Յ.Դաշնակցութեան Մշակութային Դերը (Հատուածներ) | ՇՈՒՇԱՆԵԱՆ, ՎԱԶԳԷՆ102
Ձեռագիրներու Ոդիսականը [Վազգէն Շուշանեանի] | 105
Անաւարտ Հոգիի Մը «Ներքին Դաշտանկար»Ը (Հատուած) | ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ, ՍԱՐԳԻՍ114
Քրոնիկոն - Յեղափոխութեան Լոյսէ Գօտին | ՇՈՒՇԱՆԵԱՆ, ՎԱԶԳԷՆ115
Շուշանեան՝ Կրկնակի Հայը | ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ, ՆԱԶԱՐԷԹ119
Գեղամ Բարսեղեան | Շ[ՈՒՇԱՆԵԱՆ[, Վ[ԱԶԳԷՆ]124
Վազգէն Շուշանեան (Հատուած) | ՎՐԱՑԵԱՆ, Ս[ԻՄՈՆ]125
«Արդի Հայ Գրականութիւն» | ՇՈՒՇԱՆԵԱՆ, ՎԱԶԳԷՆ129
«Մարդ Մը՝ Որ Արարատ Չունի Իր Հոգւոյն Խորը» (Հատուած) | ՇՈՒՇԱՆԵԱՆ, ՎԱԶԳԷՆ130
Անկեղծ Ընկերվարականը | ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԵԱՆ, Կ[ԱՐՕ]131
Աղերս... | ՀԵՐԵԱՆ, ՊԵՏՐՈՍ145
Արշակ Ջամալեանի Մահուան Առիթով (Հատուած) | ՇՈՒՇԱՆԵԱՆ, ՎԱԶԳԷՆ146
Ի Խոյզ Քնարական Երիտասարդութեան | 147
Վազգէն Շուշանեան | ԹՕՓԱԼԵԱՆ, ԲԻՒԶԱՆԴ152
Հօրը Մասին | ՇՈՒՇԱՆԵԱՆ, ՎԱԶԳԷՆ152
Շրջաբերական (Ընդդէմ «Մարտկոց»Ական Շարժման) | ՇՈՒՇԱՆԵԱՆ, ՎԱԶԳԷՆ153
Օրագիր | ՇՈՒՇԱՆԵԱՆ, ՎԱԶԳԷՆ158