1983-2
ԽորագիրԷջ
Մարդը Նորէն | ՊՕՅԱՃԵԱՆ, ԵԴՈՒԱՐԴ 1
Մի Օր Իր Կեանքի Օրերից («Ադամի Գիրքը» - Հատուած) | ԿԱՐԱՊԵՆՑ, ՅԱԿՈԲ 3
Լաւագոյնը... | ՆՈՒՐԵԱՆ, ԱՇՈՏ6
Օթելլոյէն Բարեւ | ՀԱՃԵԱՆ, ՄԿՐՏԻՉ 7
Բանաստեղծական Նիւթ | ՆԱԳՈՒԼԵԱՆ, ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ14
Սահակ Պարգեւեան (Շար. 9) | ՕՇԱԿԱՆ, ՅԱԿՈԲ15
Վարագոյրը / Ցնորք | ՃԵՐԱՆԵԱՆ, ՓԱՆՈՍ29
Վասն Յաղթանակի Եւ Զօրութեան - Մեռելներուն Արդար Իրաւունքը | ՇՈՒՇԱՆԵԱՆ, ՎԱԶԳԷՆ30
«Դաշնակցական Տղերք»Ը - Իրենց Ակնարկը | ՇՈՒՇԱՆԵԱՆ, ՎԱԶԳԷՆ33
Մեր Երկիրը | ՇՈՒՇԱՆԵԱՆ, ՎԱԶԳԷՆ36
Ա. Իսահակեանի Նոր Նամակները | 37
Աւետիք Իսահակեանի Նամականուց | ՄԻՆԱՍԵԱՆ, ՄԱՐՏԻՐՈՍ38
Ա.- Նամակներ՝ Հայր Բառնաբաս Պիլէզիկճեանին (1) | ԻՍԱՀԱԿԵԱՆ, ԱՒԵՏԻՔ41
Մարօ Մարգարեանի Քնարը | ԱԲԱՋԵԱՆ, ԳԷՈՐԳ52
Հարեւանիս | ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ, ՄԱՐՕ58
Եղիայի «Ինքնակենսագրութիւնը», Մենք Եւ Ուրիշներ | ՏԱՍՆԱՊԵՏԵԱՆ, ՇՈՒՇԻԿ59
Զարգացումն «Ես» Ին | ՏԷՄԻՐՃԻՊԱՇԵԱՆ, ԵՂԻԱ63
Գալուստ Պապեանի Հետ | ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ, ՅԱՐՈՒԹ 67
Մշակութային Լուրեր | 72