1983-11
ԽորագիրԷջ
Մոխիրէ Ծառ | ԹԵՔԵԱՆ, ՎԵՀԱՆՈՅՇ 1
Վեց Անձնաւորութիւններ, Որոնք Հեղինակ Մը Կը Փնտռեն (Շար. 3) (Թատրոն - Հայացուց՝ Բ. Փափազեան) | ՓԻՐԱՆՏԵԼԼՕ, ԼՈՒԻՃԻ 2
Քոլաժ | ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ, ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ25
Սահակ Պարգեւեան (Շար. 18) | ՕՇԱԿԱՆ, ՅԱԿՈԲ27
Երուանդ Քոչար Եւ Հայկական Հարցեր | ՆԱԳՈՒԼԵԱՆ, ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ41
Անաւարտ Հոգիի Մը «Ներքին Դաշտանկար»Ը | ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ, ՍԱՐԳԻՍ51
Հրանտը | ԿԱՐԱԲՉԻԵՒՍԿԻ, ԵՈՒՐԻ61
Կարի Անվայելուչ... | 72
Կաթիլ Ծով (Գրիշ Դաւթեան) | ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ, ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ77
Բանաստեղծական Յանդուգն Հանդէս Մը՝ «Այլափոխումներ» | ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ, ՍԱՐԳԻՍ78
Մշակութային Լուրեր | 80