1983-10
ԽորագիրԷջ
Պահեր | ՊՕՅԱՃԵԱՆ, ԵԴ[ՈՒԱՐԴ]1
Վեց Անձնաւորութիւններ, Որոնք Հեղինակ Մը Կը Փնտռեն (Շար. 2) (Թատրոն - Հայացուց՝ Բ. Փափազեան) | ՓԻՐԱՆՏԵԼԼՕ, ԼՈՒԻՃԻ 2
Մաքսանենգուած Ապրանքը... (Հատուած՝ «Աւազի Վրայ Ծաղկած Ծիրանի» Վէպէն) | ՓԱՆՈՍԵԱՆ, ՍՄԲԱՏ 12
Ես Կը Գամ Նորից…/Ես Մթնել Եմ/Նռնագոյն Կարօտ/Ձեռքերդ Եմ Սիրում/Օ՜, Կին... | ԱՐՄԱՆՏ 19
Պիլլի Տը Քիտ | ՔԵՊԱՊՃԵԱՆ, ՐԱՖՖԻ22-23
Սահակ Պարգեւեան (Շար. 17) | ՕՇԱԿԱՆ, ՅԱԿՈԲ24-38
Անշրջանցելի Հակասականութիւն | ՊԱՐՍՈՒՄԵԱՆ-ՏԱՏՈՅԵԱՆ, ՍԵԴԱ39-42
Մի Դրուագ Չորրորդ Դարից | ՄԿՐՏՉԵԱՆ, Լ[ԵՒՈՆ]43-47
Գասպար Իփէկեան (1883-1952) | ՊԱՐՍԱՄԵԱՆ, ՄԿՐՏԻՉ48
Ո՞Վ Է Բանաստեղծը/Արուեստն Ու Արուեստագէտը | ԻՓԷԿԵԱՆ, ԳԱՍՊԱՐ55-57
Մաքրաջրումներ - «Մեր Կեանքը» Վէպին Մէջ | ԶԱՐԴԱՐԵԱՆ, ՀՐԱՉ58-60
Շրջուած Իմաստներ | 61-68
Ուիլեըմ Կոլտինկ (Նոպէլեան Գրական Մրցանակներ) | 69-70
Մշակութային Լուրեր | 71-72