1983-9
ԽորագիրԷջ
Գիշերային Մահազանգ | ՍՆԱՊԵԱՆ, ՊՕՂՈՍ 1
Հսկում/Յանգն Ես Երգիս | ԱՐՄԱՆՏ24
Անտոնինա Մահարիի Մասին | 25
Թանկագին Գանձը | ՄԱՀԱՐԻ, ԱՆՏՈՆԻՆԱ26
Հարստութիւն | ՄԱՀԱՐԻ, ԳՈՒՐԳԷՆ26
Ռոպինզոն Կրուզօ/Հրաժեշտ/Ես Գիտեմ Ինչու/Հարսանիք/Հասուն Մտքով…/Գուցէ... | ՄԱՀԱՐԻ, ԳՈՒՐԳԷՆ32
Սահակ Պարգեւեան (Շար. 16) | ՕՇԱԿԱՆ, ՅԱԿՈԲ34
Բերէ'Ք... | ՀԵՐԵԱՆ, ՊԵՏՐՈՍ48
Ժամանակագրութիւն Արձակ Ստեղծագործութեան | ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ, ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ49
Հայրենի Գեղանկարիչ Գրիգոր Խանջեանի Հետ (Շար. 2 Եւ Վերջ) | ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ, ՍԱՐԳԻՍ61
Մաքրաջրումներ - «... Հին Հռովմէական Ճանապարհի Վրայ» | 69
Հայկական Ձեռագիրներ՝ Ռումանիոյ Հաւաքածոներուն Մէջ (Հեղինակ՝ Սիլվիա Աճեմեան) | Պ[ԱՐՍՈՒՄԵԱՆ] Տ[ԱՏՈՅԵԱՆ], Ս[ԵԴԱ]76
Պետրոս Հերեանի «Բառը» | ՏԱՍՆԱՊԵՏԵԱՆ, ՇՈՒՇԻԿ77
Գալուստ Պապեանի «Հայաստանը» | ԿԱՐԱՊԵՆՑ, ՅԱԿՈԲ78
Մշակութային Լուրեր | 79