1983-8
ԽորագիրԷջ
Կ. Սասունիի Մասին | 1
Կարօ Սասունի (Մահուան 5Րդ Տարելիցի Առթիւ) | ՄԱՐՈՒԹԵԱՆ, ՄԱՆՈՒԷԼ 2
(Նամակ՝ Կարօ Սասունիին) | ՀԱՄԱՍՏԵՂ8
Մարդը, Մարդը... | ՊՕՅԱՃԵԱՆ, ԵԴՈՒԱՐԴ9
Վեց Անձնաւորութիւններ, Որոնք Հեղինակ Մը Կը Փնտռեն (Շար. 1) (Թատրոն - Հայացուց՝ Բ. Փափազեան) | ՓԻՐԱՆՏԵԼԼՕ, ԼՈՒԻՃԻ 10
Իմ Նոր Բարդի | ԱՐՄԱՆՏ22
Բնատուրք | ՍԱՆԻՆԵԱՆ, ՍՈՒՐԷՆ23
Վահագն Դաւթեան | 29
Լոյս Առաւօտի | ԴԱՒԹԵԱՆ, ՎԱՀԱԳՆ30
Սահակ Պարգեւեան (Շար. 15) | ՕՇԱԿԱՆ, ՅԱԿՈԲ34
Աղերսագիր | ՃԵՐԱՆԵԱՆ, ՓԱՆՈՍ50
Հայրենի Գեղանկարիչ Գրիգոր Խանջեանի Հետ (Շար. 1) | ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ, ՍԱՐԳԻՍ51
Ֆանթասթիք Գրականութեան Այլաշխարհը | ՏԱՍՆԱՊԵՏԵԱՆ, ՇՈՒՇԻԿ61
Գ.- Նամակներ՝ Սիմոն Յակոբեանին (Շար. 7) | ԻՍԱՀԱԿԵԱՆ, ԱՒԵՏԻՔ71
Գ.- Նամակներ՝ Սիմոն Յակոբեանին (Շար. 8 Եւ Վերջ) | ԻՍԱՀԱԿԵԱՆ, ԱՒԵՏԻՔ55