1983-7
ԽորագիրԷջ
Մէկ Օր, Մէկ Գիշեր | ՉԱՐԽՈՒՏԵԱՆ, ՆՈՒՊԱՐ 1
Ժամադրութիւն/Նաւահանգիստի Ծայրամասի Աւազանը | ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ, ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ 12
Մշակոյթի Պահակներ (Շար. 4 Եւ Վերջ) | ԻՇԽԱՆ, Մ[ՈՒՇԵՂ]14
Ծո'Վ Իմ, Հոգի'... | ՀԵՐԵԱՆ, ՊԵՏՐՈՍ26
Սահակ Պարգեւեան (Շար. 14) | ՕՇԱԿԱՆ, ՅԱԿՈԲ27
Մատուռը... / Գիշեր... | ՃԵՐԱՆԵԱՆ, ՓԱՆՈՍ42
Անփոփոխելի Եւ Յաւերժական Է Բանաստեղծութիւնը Ու Չի Հիննար, Արդիականութիւնը Հիմնական Նորութիւն Չէ | ՀԱՃԵԱՆ, ՄԿՐՏԻՉ43
Եղիշէ Չարենց Եւ Հայ Հին Գրականութիւնը (Հատուած) | ԱՎԴԱԼԲԵԿԵԱՆ, ՄԱՅԻՍ46
Անահիտը (Թոփչեան) | ՀԵՐԿԵԼԵԱՆ, ՄՈՎՍԷՍ Ս.52
Գ.- Նամակներ՝ Սիմոն Յակոբեանին (Շար. 6) | ԻՍԱՀԱԿԵԱՆ, ԱՒԵՏԻՔ57
Վրիպակներ Եւ... Վիպական Բաներ | 67
Մաքրաջրումներ - «... Հին Հռովմէական Ճանապարհի Վրայ» | 73
«Խորհրդային Հայաստան»Ը Վ. Թոթովենցի Մասին | 78
Մշակութային Լուրեր | 80