1983-6
ԽորագիրԷջ
Նեվրուզը | ՄԵՀԵԱՆ, ԿԱՐՕ 1
Սպիտակ Քերթուածներ... | ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ, ՍԱՐԳԻՍ 6
Տխուր Պատասխան | ԱՃԵՄԵԱՆ, ԳԷՈՐԳ 10
Հայոց Հարցը | 20
Մշակոյթի Պահակներ (Շար. 3) | ԻՇԽԱՆ, Մ[ՈՒՇԵՂ]22
Մեր Դասական Թարգմանիչների Կողքին... (Արբուն Տայեանի Մահուան Առիթով) | ԹՈՓՉԵԱՆ, ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ31
Երգ Երեսուներեքերորդ (Թարգմ.՝ Արբուն Տայեան) | ԱԼԻԿԻԵՐԻ, ՏԱՆԹԷ32
Սահակ Պարգեւեան (Շար. 13) | ՕՇԱԿԱՆ, ՅԱԿՈԲ37
Գանգատներուն Հոլովոյթը... | 53
Գ.- Նամակներ՝ Սիմոն Յակոբեանին (Շար. 5) | ԻՍԱՀԱԿԵԱՆ, ԱՒԵՏԻՔ69
«Արդարութեան Ասպետներ» (Կարօ Փօլատեան) | ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ, ՅԱԿՈԲ74
«2 Թատերախաղ» (Մկրտիչ Հաճեան) | ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ, ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ75
Մշակութային Լուրեր | 77