1983-12
ԽորագիրԷջ
Shantiniketan | ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ, ՍԱՐԳԻՍ 1
Վեց Անձնաւորութիւններ, Որոնք Հեղինակ Մը Կը Փնտռեն (Շար. 4 Եւ Վերջ) (Թատրոն - Հայացուց՝ Բ. Փափազեան) | ՓԻՐԱՆՏԵԼԼՕ, ԼՈՒԻՃԻ 12
Տերեւներ, Որ Երգ Չունին... | ՃԵՐԱՆԵԱՆ, ՓԱՆՈՍ24
Լացող Ձին | ՍՆԱՊԵԱՆ, ՊՕՂՈՍ25
Սիլիհտարի Պարտէզները | ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ, ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ47
Պատմագիտական Մի Բնագաւառի Կացութեան Շուրջ | ՄԿՐՏՉԵԱՆ, Լ[ԵՒՈՆ]56
Ցանկութիւնը Եւ Գրութիւնը Փրուսթի Մօտ | ՏԱՍՆԱՊԵՏԵԱՆ, ՇՈՒՇԻԿ62
Ազդեցութեան Հարցերէն | 66
Մշակութային Լուրեր | 71
«Բագին»Ի 1983Ի Բովանդակութիւնը | 73