1983-3
ԽորագիրԷջ
Քանթարի | ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ, ՅԱՐՈՒԹ 1
Դու, Ով Լռութիւն... | ԱՐՄԱՆՏ 7
Մեր Վարժապետը | ՍԱՆԻՆԵԱՆ, ՍՈՒՐԷՆ 11
Ծիծեռնակներու Սուրբ Աստուածածնայ Մատուռը (Թարգմ. Շուշիկ Տասնապետեան) | ԵՈՒՐԸՆՍԱՐ, ՄԱՐԿՐԻԹ22
Իմ Խենթութեան՝ Քու Վախիդ... | ՀԵՐԵԱՆ, ՊԵՏՐՈՍ28
Սահակ Պարգեւեան (Շար. 10) | ՕՇԱԿԱՆ, ՅԱԿՈԲ29
Տարակոյս... | ՃԵՐԱՆԵԱՆ, ՓԱՆՈՍ42
Յաւիտենականութեան Կշռութաւորումը Կամ Մօրից Գ. Էշըրի Կախարդանքը | ՊԱՐՍՈՒՄԵԱՆ-ՏԱՏՈՅԵԱՆ, ՍԵԴԱ43
Չինաստանի Գրական Մթնոլորտը Մեր Օրերին | ՄԿՐՏՉԵԱՆ, Լ[ԵՒՈՆ]52
Չինական Գրականութիւնը Մաոյից Յետոյ («Ձնհալը» Չինաստանում Եւ Խսհմ-Ում) | ՖՈԿԿԵՄԱՆ, Դ. Վ.55
Բ.- Նամակներ՝ Հայր Ներսէս Ակինեանին (Շար. 2) | ԻՍԱՀԱԿԵԱՆ, ԱՒԵՏԻՔ69
Վազգէն Շուշանեան (1903-1941) | 78
Շուշանեանի Գործերուն Ցուցակը | 81
Գ.- Նամակներ՝ Սիմոն Յակոբեանին (Շար. 3) | ԻՍԱՀԱԿԵԱՆ, ԱՒԵՏԻՔ59
Սահակ Պարգեւեան (Շար. 19) | ՕՇԱԿԱՆ, ՅԱԿՈԲ28