1983-4
ԽորագիրԷջ
Մշակոյթի Պահակներ (Շար. 1) | ԻՇԽԱՆ, Մ[ՈՒՇԵՂ] 1
Խեցի / Աշնանահաս / Աւազաժամ | ԽՐԱԽՈՒՆԻ, ԶԱՐԵՀ 14
Վահրամ Մավեան | 17
Լիզպոն, Մայիս 17 | ՄԱՎԵԱՆ, ՎԱՀՐԱՄ 19
Անպարտ... | ԳԱԲՐԻԷԼԵԱՆ, ԱՐԵՒԻԿ 27
Սահակ Պարգեւեան (Շար. 11) | ՕՇԱԿԱՆ, ՅԱԿՈԲ29
Մեծ Թատրոնը... | ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ, ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ40
«Բառերուն Վախը» (Հայացուց՝ Բ. Փափազեան) | ԼՈՐԸՆՍ, Տ. Հ. 41
Եղբայրութեան Մը Պատմութիւնը... (Մինաս Աւետիսեան Եւ Հրաչ Թաշճեան) | ՀԵՐԿԵԼԵԱՆ, ՄՈՎՍԷՍ Ս.53
Անբացատրելի Խորհուրդը, Որ Բանաստեղծական Լեզուով Կ'Արտայայտուի Ընտրեալներու Կողմէ | ՀԱՃԵԱՆ, ՄԿՐՏԻՉ68
Ապագայի Հետքերով (Գէորգ Աճեմեան) | ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ, ՅԱԿՈԲ72
Ամպ Ու Աւազ Ափերուս (Զարեհ Խրախունի) | ՔԷՊԱՊՃԵԱՆ, ՐԱՖՖԻ74
Յաճախանք | ԽՐԱԽՈՒՆԻ, ԶԱՐԵՀ76
Էութիւնը Եւ Կազմաւորող Հակադրութիւնը | ԱՏՈՆԻՍ77