1984-5
ԽորագիրԷջ
Ճանապարհին Արեւշող | ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ, ՅԱԿՈԲ 1
Վերջը Յաջորդով... | ԱԹԹԱՐԵԱՆ, ԺԻՐԱՅՐ 4
Սպիտակ Քերթուածներ | ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ, ՍԱՐԳԻՍ13
Սահակ Պարգեւեան (Շար. 21) | ՕՇԱԿԱՆ, ՅԱԿՈԲ20
Գուցէ Օր Մը... | ՃԵՐԱՆԵԱՆ, ՓԱՆՈՍ30
Նոր Վէրք Մը... (Շ. Շահնուրի Գործերու Հայաստանեան Հրատարակութեան Առթիւ) | 31
Մանուկ Մը Տարեցներու Մէջ | ՇԱՀՆՈՒՐ, ՇԱՀԱՆ33
Ուրիշ Վէրքեր...(Շ. Շահնուրի Գործերու Հայաստանեան Հրատարակութեան Առթիւ) | 36
Մենախօսութիւն Դարի Հետ (Պ. Սեւակի Մասին) | ԴԱՒԹԵԱՆ, ՎԱՀԱԳՆ41
Շահնուրեան Ընթերցումներ | ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ, ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ46
Օսիփ Մանտելշտամի «Ճամբորդութիւն Դէպի Հայաստան»Ը | ՔԵՊԱՊՃԵԱՆ, ՐԱՖՖԻ55
Սեւան/Աշտարակ (Հայացուց՝ Րաֆֆի Քեպապճեան) | ՄԱՆՏԵԼՇՏԱՄ, ՕՍԻՓ58
Շէյքսփիրի Հնչեակներուն Հայերէն Նոր Շնչառութիւնը... (Թարգմանիչներ՝ Վ. Թէքէեան Եւ Գէորգ Էմին | 62
Մշակութային Լուրեր | 73