ԽորագիրԷջ
Յ. Շիրազի Մասին | 1
«Բիբլիական».... | ՇԻՐԱԶ, ՅՈՎՀ[ԱՆՆԷՍ] 2
Կարծիքներ Յովհ. Շիրազի Մասին | 2
Բանաստեղծը Մտորում Է Բանաստեղծութեան Մասին | «ԳԱՐՈՒՆ» ԱՄՍԱԳԻՐ 8
Ասք Երկիւղի (1) | ԹԵՔԵԱՆ, ՎԵՀԱՆՈՅՇ14
Քաղաքացին | ՀԱՃԵԱՆ, ՄԿՐՏԻՉ24
Ձեռքերիս Հետ/Վէրքն Այն Խորունկ/Փակում Եմ Աչքերս /Սէր/Մի Մադոննայի | ԱՐՄԱՆՏ32
Սահակ Պարգեւեան (Շար. 22) | ՕՇԱԿԱՆ, ՅԱԿՈԲ34
Շահան Ռ. Պէրպէրեան - Արուեստի Էութեան Համայնապաշտական Տեսութիւնը | ՊԱՐՍՈՒՄԵԱՆ-ՏԱՏՈՅԵԱՆ, ՍԵԴԱ47
Փիթըր Պալագեան | Պ[ԷՐՊԷՐԵԱՆ], Յ[ԱՐՈՒԹԻՒՆ]55
Բանաստեղծութիւններ (Թարգմ. Յ. Պէրպէրեան) | ՊԱԼԱԳԵԱՆ, ՓԻԹԸՐ56
Հայկական Կաւէ (Փիթըր Պալագեան-«Տխուր Օրեր Լոյսի», 80 Էջ, Նիւ Եորք, «Շիփ Մետօ Հրատարակչատուն, 1983) | ԿՐԻՓՓԻՆ, ՃԱՆ59
Սամիր Էլ-Սայէղ Կը Պեղէ «Տառերու Ոգին» | ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ, Ս[ԱՐԳԻՍ]61
«Ցայգաթիթեռ» (Հեղինակ՝ Էլօ Սարաճեան) | ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ, Ս[ԱՐԳԻՍ]64
«Պայթում Լռած Թնդանօթներու» (Հեղինակ՝ Պօղոս Գուբելեան) | ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ, ՅԱԿՈԲ65
Երկու Ուղղագրութիւն, Երկու Լեզու... Եւ Երրորդ Մը... Եւ Ուրիշ Բաներ... | 67
Որձատ Լեզու... | 72
Մշակութային Լուրեր | 76