1987-4
ԽորագիրԷջ
Կանաչ Մեղեդի/ Ծառ Մը՝ Եղանակ/ Ձայնակցող Լռութիւն/ Վայրեր/ Օրեր/ Միջօրէի Ստուերներ | ՃԵՐԱՆԵԱՆ, ՓԱՆՈՍ 1
Քոլէթ | ՏԱՍՆԱՊԵՏԵԱՆ, ՇՈՒՇԻԿ 7
«Ո՞Ւր Են Երեխաները» | ՔՈԼԷԹ 9
Զանձն Իմ Փառաւորեալ (Շար. 3) | ՓԱՆՈՍԵԱՆ, ՍՄԲԱՏ 13
Քարը | ԱՐՄԱՆՏ20
Միջնարար - 5 (Շար. 4) | ՍՆԱՊԵԱՆ, ՊՕՂՈՍ21
Չմոռցուողները... | 32
Մոռցուածները - Արմէն Տօրեան | ՕՇԱԿԱՆ, Յ[ԱԿՈԲ]33
Արմէն Դորեան Եւ Նրա Ներբողը՝ Նուիրուած Վիկտոր Հիւկոյին | ԴՈՒԼՈՒԽԵԱՆ, ԱԵԼԻՏԱ34
Ներբող Առ Վիկտոր Հիւկօ | ԴՈՐԵԱՆ, ԱՐՄԷՆ34
Համաստեղ (Հատուած) | ԴԱՐԲԻՆԵԱՆ, ՌՈՒԲԷՆ38
Երնէկ Այն Օրերուն | ՀԱՄԱՍՏԵՂ40
«Երնէ՜Կ Այն Օրերուն» | ՊՕՅԱՃԵԱՆ, ԵԴ[ՈՒԱՐԴ]46
«Գիւղը» | ՕՇԱԿԱՆ, Յ[ԱԿՈԲ]47
«Իր Տափան Մարգարները...» (Հատուած) | ԻՇԽԱՆ, Մ[ՈՒՇԵՂ]60
Լիտվական Օրագիր | ՄԱՀԱՐԻ, ԳՈՒՐԳԷՆ61
Համաստեղի Աշխարհը | ԿՈՒՐՏԻԿԵԱՆ, ՍՏԵՓԱՆ63
Համաստեղի «Գիւղը» | ՅՈՎԱԿԻՄԵԱՆ, Յ.77
Յոյսն Անստոյգ Գալիքին | ՀԱՄԱՍՏԵՂ78
Մահ՝ Սուրէն Աղաբաբեանի | 79
Մշակութային Լուրեր | 80