1988-2
ԽորագիրԷջ
Ծովափին Ծնած Հեքիաթ | ՇԱՀԱՆԴՈՒԽՏ 1
Ջնջուած Սահմաններ | ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ, ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ18
Վերախաչուած Քրիստոսը (Շար. 4) (Հայացուց՝ Սարգիս Տէր Խաչատուրեան) | ՔԱԶԱՆՁԱԳԻՍ, ՆԻՔՈՍ19
Խորհուրդ | ՃԵՐԱՆԵԱՆ, ՓԱՆՈՍ32
... Սուսանը Սէր Ստեղծեց ... | ՍԱՆԻՆԵԱՆ, ՍՈՒՐԷՆ33
Հայաստանին Վերաբերող Յուշագրական Հատուածներ (Ալեքսանդրա Տոլստայայի «Դուստրը» Գիրքին Մէջ) | ՄԿՐՏՉԵԱՆ, ԼԵՒՈՆ39
Դէմ Առ Դէմ Փօլ Կիրակոսեանի (Շար. 2 Եւ Վերջ) | ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ, ՍԱՐԳԻՍ60
Յ. Օշականի Նամակները Ն. Սարաֆեանին (Շար. 4) | ՕՇԱԿԱՆ, Յ[ԱԿՈԲ]72
Լուացք Փռուած Տանիքի Վրայ (Մովսէս Պչաքճեան) | 76
Ճրագալոյց | 77
Ոստայն 1 (Վրէժ-Արմէն Արթինեան) | 78
Մայրերգ (Կազմեց՝ Րաֆֆի Պէրպէրեան) | 79