1988-5
ԽորագիրԷջ
Մոմիայի Պատմութիւն | ԱԹԹԱՐԵԱՆ, ԺԻՐԱՅՐ 1
Պարզ Քաղաքացիի Մը Առօրեայ Երգերէն | ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ, ՍԱՐԳԻՍ 15
Արագիլները | ԱՍԱՏՐԵԱՆ, ՍՈՒՐԷՆ 17
Արագիլները Մոխիր Չեն Սիրում | ՔԻՒՐՔՃԵԱՆ, ՀԵՂԻՆԷ20
Վերախաչուած Քրիստոսը (Շար. 5) (Հայացուց՝ Սարգիս Տէր Խաչատուրեան) | ՔԱԶԱՆՁԱԳԻՍ, ՆԻՔՈՍ21
Ինչպէս Տաք Անձրեւի Գոլորշի... | ԳԱԲՐԻԷԼԵԱՆ, ԱՐԵՒԻԿ32
Կարօտ Յուշարձաններու | 35
Հարկաւոր Է Յուշարձան | ԳԱՍՊԱՐԵԱՆ, ԴԱՒԻԹ36
Այո', Անհրաժեշտ Է | ԽԱՆԶԱԴԵԱՆ, Ս[ԵՐՕ]37
Անմեղութեան Յուշարձան | ՇԻՐԱԶ, ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ38
Հայրերուն Ողբերգութիւնը Եւ Որդիներուն Ողբը | 40
Վկայութիւններ (Սերօ Խանզադեան, Նշան Մուրադեան, Վարդգէս Պետրոսեան, Լեւոն Հախվերդեան, Յովհաննէս Մելքոնեան, Սիլվա Կապուտիկեան) | 42
Հա'Յր Իմ... | ԿԱՊՈՒՏԻԿԵԱՆ, ՍԻԼՎԱ46
1 9 3 7 | ՄԱՄԵԱՆ, ԻԳՆԱՏ47
Իմ Ծնուած Թիւը | ԳՐԻԳՈՐԵԱՆ, ՍԱՍՈՒՆ48
Զոհուած Երգեր | ՄԵԼԻՏՈՆԵԱՆ, ԷԴՈՒԱՐԴ49
«Պատուիրեցին Յանձնել Ձեզ» | 50
«Պատուիրեցին Յանձնել Ձեզ»Ի Ոգիին Յարիր Գրողներու Գործեր | 72
Վերախաչուած Քրիստոսը (Շար. 6 Եւ Վերջ) (Հայացուց՝ Սարգիս Տէր Խաչատուրեան) | ՔԱԶԱՆՁԱԳԻՍ, ՆԻՔՈՍ13