1988-6
ԽորագիրԷջ
Անդրոմեդա Գնացող Կա՞Յ | ԿԱՐԱՊԵՆՑ, ՅԱԿՈԲ 1
Բեկորներ Անանուն Պոեմից | ՎԱՐԱՆԴ 11
Մարմինիդ Մէջ Երկինքներ | ՃԻՒՂԵԱՆ, ԱՐԱՄ24
Ծաղկած Փշալարեր (Հատուած) | ՄԱՀԱՐԻ, ԳՈՒՐԳԷՆ25
«Լճացման Ու Փափուկ Ճնշման» Տարիներէն Ետք... | 35
Ա. Հոգեւոր Համախմբման Ժամանակը/ Բ. Օրհնեա՜Լ Լինես Դո'Ւ, Կեանք/ Գ. Ծաղկած Փշալարերի Երգը/ Դ. Հիւանդ Արդարութիւն Կամ Բժի'Շկ, Բժշկեա' Զանձն Քո/ Ե. Շեքսպիրեան Ողբերգութիւն | ԳԱՍՊԱՐԵԱՆ, ԴԱՒԻԹ37
Յ. Օշականի Նամակները Ն. Սարաֆեանին (Շար. 5 Եւ Վերջ) | ՕՇԱԿԱՆ, Յ[ԱԿՈԲ]72
Գերմանալեզու Գրականութիւնը 1920-1980 Թուականներին (Շար. 1) | ՄԿՐՏՉԵԱՆ, ԼԵՒՈՆ51
Գողթան Գաւառ (Դոկտ. Յովհաննէս Հախնազարեան) | 63
Դէպի Արարատ (Մայքըլ Արլէն Կրտսեր) | 64
Էջեր Արեւմտահայ Մտածումէն (Սեդա Պարսումեան-Տատոյեան) | 65
Գրիգոր Պահլաւունի Մագիստրոս-Կեանքն Ու Գործունէութիւնը (Լ. Գ. Խաչերեան) | 67
Մշակութային Լուրեր | 69