1988-7
ԽորագիրԷջ
Եռանկիւն (Շար. 1) | ԿՌԱՆԵԱՆ, ԲԻՒԶԱՆԴ 1
Հանգստեան Ժամեր | ԱՐՄԵՆԵԱՆ, ԿԱՐՕ26
Արիւն Թքեցի Ձեր Երեսին | ՉԱՐԽՈՒՏԵԱՆ, ԱՐԱՔՍԻ30
Անապատ Երկիրը (Հայացուց՝ Րաֆֆի Քեպապճեան) | ԷԼԻՈԹ, Թ. Ս.35
Թ. Ս. Էլիոթ - Պահպանողական Յեղափոխականը | ՔԵՊԱՊՃԵԱՆ, ՐԱՖՖԻ49
Գերմանալեզու Գրականութիւնը 1920-1980 Թուականներին (Շար. 2) | ՄԿՐՏՉԵԱՆ, ԼԵՒՈՆ60
Վրիպակներ Եւ Անոնց Սրբագրութիւնը | 66
Մշակութային Լուրեր | 76
Գերմանալեզու Գրականութիւնը 1920-1980 Թուականներին (Շար. 3) | ՄԿՐՏՉԵԱՆ, ԼԵՒՈՆ51