1992-3-4
ԽորագիրԷջ
Նոյնութեան Ըղձանք/Մանկութիւն/Կուժեր/Լեռնոտ Գիւղն Այս.../Կար Ժամանակ/Ահա Քունը Նորէն/Տարիք/Նոյն Բախտի Կարօտ/Հրաժեշտներ/Վարանք/Մի Կնոջ/Լընկի/Աստղիկ/Նազենիկ/Հռիփսիմէ | ԱԼԻՔԵԱՆ, ԱԲՐԱՀԱՄ 1
Մահապարտը (Գլուխ Ա.) | ՉԱՐԽՈՒՏԵԱՆ, ՆՈՒՊԱՐ 13
Բարձունքներուն/Ես Արդեօք Ո՞Ւր Կը Մնայի/Խոհակայծ | ՃԵՐԱՆԵԱՆ, ՓԱՆՈՍ 22
Ապու Իլիաս | ՇԱՀԱՆԴՈՒԽՏ 25
...Մանիշակային/Երբ Դուն Կու Գաս/Հակասութիւններ | ԳՐԻԳՈՐԵԱՆ, ՍԵԴԱ Դ. 36
Աննա Հարսը (Շար. 11) | ԱԲԷԼԵԱՆ, ԳԷՈՐԳ38
Pneuma/Հեկատէ | ԳՈՅՈՒՆԵԱՆ, ԳԷՈՐԳ51
Փրոֆեսէօր Յովհաննէս Չէքիճեանի Հետ (Հարցազրոյցը Վարեց՝ Սարգիս Կիրակոսեան) | 55
Անգլիական Արդի Բանաստեղծութիւնը (Շար. 1) | ՄԱՐՈՒՇ74
Յառաջաբան (Սիլվիա Աճէմեանի Manuscrits Armeniens Anlumines Du Chatolicossat De Cilicie Հատորին) | ԳԱՐԵԳԻՆ Բ. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ88
Մշակութային Կորուստ Մը (Ժիրայր Ղարիպեանի Մասին) | 93
«Ինչպէս Հայհոյեմ...» (Հեղինակ՝ Պօղոս Սնապեան) | ՂԱՐԻՊԵԱՆ, ԺԻՐԱՅՐ94
Ժիրայր Աթթարեանի «Վերջը... Յաջորդով» Գիրքը | ԿԱՐԱՊԵՆՑ, ՅԱԿՈԲ97
Մշակութային Լուրեր | 103