1992-9-10
ԽորագիրԷջ
Խօսք Մարդ Վիշապներուն Դէմ/ Միջօրէական | ՉԱՐԽՈՒՏԵԱՆ, ՆՈՒՊԱՐ 1
Տենդեր (Շար. 2) | ՇՈՒՇԱՆԵԱՆ, ՎԱԶԳԷՆ 11
Քեզ... Պիտի Կոչեմ | ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ, ՅԱԿՈԲ26
Խղճի Խայթ (Դրամա Երկու Մասից՝ Արարուածով - Շար. 2 Եւ Վերջ) | ԱՂԱՋԱՆԵԱՆ, ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ30
Հ. Յ. Դաշնակցութիւնը Եւ Յեղափոխական Գրականութիւնը (Թռուցիկ Ակնարկ) | ՕՇԱԿԱՆ, ՎԱՀԷ51
Երեք Զրոյցներ | ՍՈԼՈՎԵՒ, ՎԼԱԴԻՄԻՐ61
Հայկական Պատմուածքներ Եւ Թարգմանական Հարցեր | ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ, ՍԱՐԳԻՍ81
Յառաջաբան | ԸԽԼԱՍԻ, ՈՒԱԼԻՏ89
Մեթր Նազար Պ. Նազարեանի Յիշատակին | ՄԻՆԱՍԵԱՆ, ՄԻՀՐԱՆ93
Համեստ Ու Հաւատարիմ՝ Իբրեւ Ստուերը Իր Գործին (Մեթր Ն. Նազարեանի Մասին) | Կ[ԻՐԱԿՈՍԵԱՆ], Ս[ԱՐԳԻՍ]95
Հանրի Վերնէօյի «Մայրիկ»Ը՝ Արաբերէնով/ Նոյնպէս՝ «Հայկական Հարցը Եւ Միջազգային Օրէնքը» | 97
Շնորհաւոր Յոբելեանդ, Մաեստրօ (Օհան Տուրեանի 70Ամեակ) | ՄՈՒՐԱԴԵԱՆ, ՆՈՒԱՐԴ99
Ոչ Թէ Միջնորդ, Այլ Ակունք (Օհան Տուրեանը 70 Տարեկան Է) | ՔՆԱՐԵԱՆ, ԱՆԱՀԻՏ100
Չըսէք Պարոն, Ըսէ'Ք Պարզապէս՝ Տուրեան | ՅԱՐՈՒԹԻՒՆԵԱՆ, ԱՐԵՒԻԿ102