1994-1-2-3
ԽորագիրԷջ
Աշնանամուտ | ԿԱՐԱՊԵՆՑ, ՅԱԿՈԲ 1
Ճօճանակը/ Թռչունները/ Թռչուններու Յանկարծայայտ Երամը/ Ներքին Վայրեր1-2/ Ամայքներ՝ Սեպտեմբերի Համար/ Դիմաստուերի Մը Առջեւ | ՃԵՐԱՆԵԱՆ, ՓԱՆՈՍ 9
Պէյրութ (Շար. 1) | ԱԲԷԼԵԱՆ, ԳԷՈՐԳ 15
Բա'Ց Դուռդ/ Որովհետեւ ... Լաւն Ես Դուն/ Արթնացում | ԳԱՐԱԼԷՔԵԱՆ, ԱԶՆԻՒ30
Գիւլիստանի Արծիւը - Յուշեր Եւ Մտորումներ Նուիրուած Անմոռանալի Շահէն Մեղրեանին (Շար. 1) | ՂՈՒԼԵԱՆ, ԲԵՆԻԿ33
Եզերք / Չեմ Սիրեր | ԳՐԻԳՈՐԵԱՆ, ՍԵԴԱ49
Տենդեր (Շար. 10) | ՇՈՒՇԱՆԵԱՆ, ՎԱԶԳԷՆ51
Սարգիս Փանոսեան | 73
Վազգէն Շուշանեանի Ձեռագրերի Հետքերով | ՓԱՆՈՍԵԱՆ, ՍԱՐԳԻՍ74
Վազգէն Շուշանեանի Նամակները Վիեննայի Մխիթարեաններուն | ՇՈՒՇԱՆԵԱՆ, ՎԱԶԳԷՆ78
«Կտակ»Ի Մը Կատակերգութիւնը (Վ. Շուշանեանի Ձեռագիրներուն Մասին) | Ս[ՆԱՊԵԱՆ], Պ[ՕՂՈՍ]83
Ժագ Յակոբեանի՝ Անհող Եւ Հողահզօր | ԹԵՔԵԱՆ, ՎԵՀԱՆՈՅՇ101
«Անցման Եղանակ» (Հեղինակ՝ Յարութիւն Պէրպէրեան) | ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ, ՅԱԿՈԲ107
«Սուրբերը Եւ Մենք», «Կեանքի Եւ Հաւատքի Էջեր», «Հանդիպումներ» (Հեղինակ՝ Մեսրոպ Արք. Աշճեան) | 113
Արտաշէս Տէր Խաչատուրեան | 118
Անհետացած Դէմքեր- Նահապետ Չոլաքեան (Աշոտ Նուրեան) | ՏԷՐ ԽԱՉԱՏՈՒՐԵԱՆ, ԱՐՏԱՇԷՍ119
Հայրենի Մտաւորականութեան Ֆոնտ / Հաղորդագրութիւն-Կոչ | «ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆ»Ի ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ122
Մշակութային Լուրեր | 124