1995-1-2-3
ԽորագիրԷջ
Միջօրէիս/Ճակատագրին/Ոգեշաւիղ Տեսիլքին/Յապաղած Մտերմութիւն/Տենչանքի Մը Տարաշխարհիկ | ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ, ՅԱԿՈԲ 1
Հրանդ Մարգարեան | 11
Շրջանը | ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ, ՀՐԱՆԴ13
Մղձաւանջ - 31 | ԴԱՒՈՅԵԱՆ, ՌԱԶՄԻԿ29
Պէյրութ - Գիշերօթիկ (Շար. 5) | ԱԲԷԼԵԱՆ, ԳԷՈՐԳ30
Դու Այն Մարդն Էիր... | ԱԲՈՒՍԷՖԵԱՆ, ՄԱՐԻ ՌՈԶ44
Բերդաձորի Անդրանիկը | ԲԱԲԱՅԵԱՆ, ՎԻԳԷՆ45
Հայաստան Աշխարհ... | ՅԱՐՈՒԹԻՒՆԵԱՆ, ԱՆԴՐԱՆԻԿ47
Հայաստան Աշխարհ... | ՅԱՐՈՒԹԻՒՆԵԱՆ, ԱՆԴՐԱՆԻԿ48
'A Room In Paris'' | ՍՆԱՊԵԱՆ, ՊՕՂՈՍ53
Հրամանագրով... (Հ.Հ. Նախագահի Հրամանագրող Դադրեցուած Թերթերու Մասին) | 71
Բողոքի Գիր | ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԳՐՈՂՆԵՐԻ ՄԻՈՒԹԵԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ75
Նախատիպարներու Հետքերով | 76
Վերծանման Փորձեր - Յ. Օշականի «Սահակ Պարգեւեան» Վէպին Մէջ | 79
Նոր Վկայութիւն Մը... | 124
Օրագիր | ՇՈՒՇԱՆԵԱՆ, ՎԱԶԳԷՆ126
Հետաքրքրական Նախաքայլ Մը (Մարուշի «Հում Բառերն Իմ...»Ին Առիթով | ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ, ՍԱՐԳԻՍ136
Հայաստան, Երկիր Դրախտավայր (Հեղինակ՝ Արմէն Յովհաննիսեան) | 141
Պետոն (Հեղինակ՝ Համլէտ Գէորգեան) | 142
Մարդկային Իրաւանց Հարցեր (Հեղինակ՝ Պէպօ Սիմոնեան) | 144
Մշակութային Լուրեր | 146-152