1995-4-5-6
ԽորագիրԷջ
Սփիւռք | ՕՇԱԿԱՆ, ՎԱՀԷ 1
Զանգածաղիկներ/ Վենդետա-Վրէժ | ՎԱՐԱՆԴ 19
Հեթում Արքայ (Շար. 1) | ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ, ՀՐԱՆԴ 31
Բանաստեղծութիւններ | ՏԱՍՆԱՊԵՏԵԱՆ, ՇՈՒՇԻԿ 56
Հոգեւոր Բժիշկը | ԳԱՐԵԳԻՆ Բ. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ 65
Մահֆուզեան Նոր Ողբերգութիւն Մը | ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ, ՍԱՐԳԻՍ74
Նեկիպ Մահֆուզի Արգիլուած Խնձորը - «Մեր Թաղի Տղաքը» | ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ, ՍԱՐԳԻՍ76
Վերծանուած Եւ Վերծանման Կարօտ... (Ե. Չարենցի «Մահուան Տեսիլ»Ի Առթիւ) | 86
Ստեփան Էմմիեան | 121
Փօլ Կիրակոսեան | 122
Սմբատ Փանոսեան | 124
Կոմիտաս Կուտինեցի (Հատուած) | ՓԱՆՈՍԵԱՆ, ՍՄԲԱՏ124
Նուպար Ակիշեան | 126
Ներածական (Հատուած) | ԱԿԻՇԵԱՆ, ՆՈՒՊԱՐ126
Եղիշէ Մանուկեան | 128
Առաքելատիպ Ուսուցիչներէս Յակոբ Օշական | ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ, ԵՂԻՇԷ128
Յակոբ Կարապենց | 130
Գրողը Ինքն Իր Հետ (Հատուած) | ԿԱՐԱՊԵՆՑ, ՅԱԿՈԲ130
Բաբգէն Զանոյեան | 132
Գրականութեան Բաժինը Անկախութեան Պայքարին Մէջ (Հատուած) | ԶԱՆՈՅԵԱՆ, ԲԱԲԳԷՆ132
Մեսրոպուհի Մեսրոպ Թանգարանեան (1916-1985) | 134
«Յիսուն Քերթուած» | 136
Բանաստեղծութիւններ | ԹԷՔԷԵԱՆ, ՎԱՀԱՆ136
Էջեր Հայ Եկեղեցւոյ Պատմութենէն (Հեղինակ՝ Մեսրոպ Արք. Աշճեան) | 140
Կոմիտաս Վարդապետի Հետ (Հեղինակ՝ Յակոբ Յ. Ասատուրեան) | 142
Մշակութային Լուրեր | 144