1995-7-8-9
ԽորագիրԷջ
Կորսուած Դրախտը | ՉԱՐԽՈՒՏԵԱՆ, ՆՈՒՊԱՐ 1
Աշնանային Կերպարանափոխումները | ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ, ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ 8
Հեթում Արքայ (Շար. 2 Եւ Վերջ) | ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ, ՀՐԱՆԴ 9
Գիրքերէն, Թերթերէն Եւ Թղթածրարներէն Առաջ... | 28
Որբին Մայրը (Հատուած) (Թարգմ. Տոքթ. Գ. Ասթարճեան) | ԷԼ-ՐԱՍԱՖԻ, Մ.29
Ալ Հուտս (Հայացուց՝ Միհրան Մինասեան) | ԱԼ-ԽԱԼԻԼ ԻՊՐԱՀԻՄ32
Բանաստեղծութիւններ | ԼԱՏՈՅԵԱՆ, ՅԱԿՈԲ44
Ճանապարհ Եւ Ճշմարտութիւն | 47
Թարգմանչած Ոգիով | ԱՐԱՄ ԱՐՔ. ՔԷՇԻՇԵԱՆ48
Մեծ Սուտը, Սուտին Գործակալները Եւ Զոհերը... Գ. Մահարիի «Ծաղկած Փշալարեր»Ու Վերծանում) | 51
Համօ Սահեան | 120
Բանաստեծղութւն | ՍԱՀԵԱՆ, ՀԱՄՕ120
Յունանեան Արտաշէս | 122
Ռուբէն Զարեան | 124
Երկու Խօսք (Հատուած) | ԶԱՐԵԱՆ, ՌՈՒԲԷՆ124
Մհեր Մկրտչեան | 126
Ասելիք Ունեմ (Հատուած) | ՍԱՐԳՍԵԱՆ, ՍՕՍ126
Սէյրան Խաթլամաջեան | 128
Սէյրան Խաթլամաջեանի Արուեստը | ԶԱՐԵԱՆ, ՌՈՒԲԷՆ128
Վալտեր Արամեան | 130
Վալտեր Արամեան | ՍԱՐԳՍԵԱՆ, ՄԿՐՏԻՉ130
Անահիտ Սեկոյեան | 132
Անահիտ Սեկոյեան | ՅԱՐՈՒԹԻՒՆԵԱՆ ՍԱՂԱԹԵԼ132
Մանուկ Մնացականեան | 134
Երբ Չափանիշը Զոհաբերութիւնն Է «Հատուած) | ՄԵԼՈՅԵԱՆ, ՖԵԼԻՔՍ134
Վիկտոր Բալայեան | 136
Հաւատք Եւ Կարեկցանք | ՔԱԼԱՆԹԱՐԵԱՆ, ԱՐՏԱՇԷՍ136
Ռաֆայէլ Իշխանեան | 138
Մայրենի Լեզուն Եւ Գրականութիւնը (Հատուած) | ԻՇԽԱՆԵԱՆ, ՌԱՖԱՅԷԼ138
Իշխանը (Հեղինակ՝ Վահէ Թաշճեան) | 140
Բնութեան Կանչը (Հեղինակ՝ Հայկ Նագգաշեան) | 142
Խոհեր Կեանքի Եւ Արուեստի Մասին (Հեղինակ՝ Յարութիւն Թորոսեան) | 144