1998-1
ԽորագիրԷջ
«Կարմիր Թել»Ի Թելադրանքով | 1
Կարմիր Թելը (Շար. 1) (Պատշաճեցում՝ Փօլ Գէնթէն) | ՏԱՆՔԵՐ, ՀԱՆՐԻ 3
Հոգին | ՅՈՎՀԱՆՆԻՍԵԱՆ, ՍԵՒԱԿ 32
Ցիրուցան Էջեր (Շար. 1) | ՇՈՒՇԱՆԵԱՆ, ՎԱԶԳԷՆ 42
Հաւատարմութիւն | ԹԵՔԵԱՆ, ՎԵՀԱՆՈՅՇ62
Պէյրութ - Սիրոյ Պատմութիւն (Շար. 8) | ԱԲԷԼԵԱՆ, ԳԷՈՐԳ64
Գիրքերու Նահատակութիւնը | ՉԱՐԽՈՒՏԵԱՆ, ՆՈՒՊԱՐ79
Երկու Պատկեր Եւ Մէկ Եզրակացութիւն | ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ, ՍԱՐԳԻՍ84
Յովհաննէս Զարիֆեանի Անյայտ Տարիները | ՄԱՏԹԷՈՍԵԱՆ, ՎԱՐԴԱՆ99
«Բոլոր Տոմսակները Ծախուած Են» (Յ. Զարիֆեանի Հրաժեշտի Ներկայացման Առթիւ) | ՎՐԱՑԵԱՆ, ՍԻՄՈՆ101
Նիկողոս Սարաֆեան Բանաստեղծը (Շար. 3) | ԳՐԻԳՈՐԵԱՆ, ՍԵԴԱ104
«Ես Իմ Անուշ»Ի Ոդիսականը (Շար. 2) | ՍՆԱՊԵԱՆ, ՊՕՂՈՍ113
Ճամբեզրի Զրոյցներ - Միխայիլ Նայիմէի Հետ | ՇԱՀԱՆԴՈՒԽՏ121
«Բանասիրական Որոնումներ» (Հեղինակ՝ Ժիրայր Դանիէլեան - Պէյրութ 1996) | ՇԱՌՈՅԵԱՆ, ԼԵՒՈՆ133
«Կեանքս» (Հեղինակ՝ Եղիշէ Մանուկեան) | 141
«Առօրեայ Պատկերներ» (Հեղինակ՝ Կարապետ Հաննէսեան) | 143
«Մենութեան Մէջ՝ Զրոյցնե՜Ր»... (Հեղինակ՝ Ղ. Ժիրայր) | 144
Գէորգ Թեմիզեանի Արաբերէն Հատընտիրը՝ «Սերենատ» | 146
Մշակութային Լուրեր | 147