1998-2
ԽորագիրԷջ
Բանաստեղծ Հիւրը (Գ. Էմին Պէյրութի Մէջ) | 1
Չյագեցած Վրէժ/Վերջերգ | ԳԷՈՐԳ ԷՄԻՆ 2
Արժանի Չեմ... | ՉԱՐԽՈՒՏԵԱՆ, ՆՈՒՊԱՐ 5
Բառերուն/Հայերէնին | ՀԷՔԻՄԵԱՆ, ԿԱՐՊԻՍ 32
Կարմիր Թելը (Շար. 2) (Պատշաճեցում՝ Փօլ Գէնթէն) | ՏԱՆՔԵՐ, ՀԱՆՐԻ 33
Բանաստեղծ Կը Թաղենք/Ինք Եւ Ես/Ձնծաղիկ | ՊԱԼԵԱՆ, ՅԱԿՈԲ51
Ցիրուցան Էջեր (Շար. 2) | ՇՈՒՇԱՆԵԱՆ, ՎԱԶԳԷՆ54
Յամենայնի Պատկառելի... | 71
Գարեգին Ա. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի Հայրապետական Ողջոյնի Խօսքը՝ Անթիլիասի Թանգարան-Մատենադարանի Բացման Առթիւ | ԳԱՐԵԳԻՆ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ72
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսին Պատգամը՝ «Կիլիկիա» Թանգարանին Եւ Մատենադարանին Բացման Առթիւ | ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ75
Նախագահ Իլիաս Հրաուիի Խօսքը՝ Թանգարանի Եւ Մատենադարանի Բացման Առիթով | ՀՐԱՈՒԻ, ԻԼԻԱՍ78
Նախագահ Ի. Հրաւուիի Արձանագրութիւնը՝ Թանգարանի Ոսկեմատեանին Մէջ | ՀՐԱՈՒԻ, ԻԼԻԱՍ80
Տեսակցութիւն Բեմադիր Արբի Յովհաննիսեանի Հետ (Հարցազրոյցին Տեսակցութեան Մասնակցեցան՝ Յակոբ Սազճեան Եւ Մարի Լուսարարեան) | 81
Լիբանանցի Անուանի Բանաստեղծ Սաիտ Աքլի Հետ | ՇԱՀԱՆԴՈՒԽՏ96
Անյայտ Վկայութիւն Մը Կոստան Զարեանի Մասին | ՄԱՏԹԷՈՍԵԱՆ, ՎԱՐԴԱՆ105
Ընտանիքս Եւ Ուրիշ Կենդանիներ (Հատուած) (Անգլերէնէ Թարգմանեց Վարդան Մատթէոսեան) | ՏԸՌԷԼ, ՃԵՐԸԼՏ107
Նիկողոս Սարաֆեան Բանաստեղծը (Շար. 4 Եւ Վերջ) | ԳՐԻԳՈՐԵԱՆ, ՍԵԴԱ113
«Ես Իմ Անուշ»Ի Ոդիսականը (Շար. 3) | ՍՆԱՊԵԱՆ, ՊՕՂՈՍ120
Գիրքերու Մտերմութեան Մէջ «Ռոպէր Հատտէճեան-Ներաշխարհի Գեղարուեստական Քննութիւն» (Հեղինակ՝ Սուրէն Դանիէլեան) | ՇԱՌՈՅԵԱՆ, ԼԵՒՈՆ128
«Երուանդ Օտեան. Կեանքն Ու Գործը» (Հեղինակ՝ Սամուէլ Մուրադեան) | 134
«Պուրճ Համուտէն Կու Գամ» (Հեղինակ՝ Շահանդուխտ) | 136
«Հայկական Հարցը՝ Քաղաքականութեան Եւ Օրէնքին Միջեւ» (Հեղինակ՝ Նաթալի Աբրահամ Տէտէեան) | 138
«Տպագրւում Է Առաջին Անգամ» | 141
Անտիպի Պէս... | 143
Անպատեհ «Ապտակ»... | 145
Ծանօթագրութիւններ Ու Անծանօթ Բաներ... | 148
Ուրուագիծ - «Դաշնակցական Տղերքը» | ՇՈՒՇԱՆԵԱՆ, ՎԱԶԳԷՆ151
«Բագին»Ի Խմբագրութեան | ԱՍԱՏՈՒՐԵԱՆ, ՅԱԿՈԲ155
Գիւտը | ԱՍԱՏՈՒՐԵԱՆ, ՅԱԿՈԲ156
Մշակութային Լուրեր | 157
Լեւոն Վարդանի Մահը | 159