1998-3

ԲԱԳԻՆ, ԼԷ. ՏԱՐԻ,
1998 ԹԻՒ 3

Բացառիկ թիւ նուիրուած՝ Յակոբ Օշականին

Ներբեռել PDF տարբերակը

ԽորագիրԷջ
Դեռ Լրիւ Չպեղուած Մեծը... (Յ. Օշականի Մասին) | 1
Աստուած Կ'Իջնէ (Մէկ Արար) | ՕՇԱԿԱՆ, Յ[ԱԿՈԲ] 3
Յակոբ Օշական Քսան Տարեկանին | ՕՇԱԿԱՆ, ՎԱՀԷ 11
(Յ. Օշականի «Նարեկ»Ի Մասին) | ԲԱԳԻՆ28
Ընդհանուր Նկարագիրներ (Նարեկացիի «Նարեկ»Ի Մասին) | ՕՇԱԿԱՆ, ՅԱԿՈԲ29
Յակոբ Օշական | 60
Գիրքերը Եւ Մենք | ՇԱՀԱՆԴՈՒԽՏ61
Հայոց Երկիր: Աշխարհ Հայաստան | ՕՇԱԿԱՆ, ՅԱԿՈԲ66
Օշականի Երկրորդ Կեանքի Յիսուն Տարին | ԹՈՐԱՆԵԱՆ, ԹՈՐՈՍ71
Ցիրուցան Էջեր (Շար. 3) | ՇՈՒՇԱՆԵԱՆ, ՎԱԶԳԷՆ81
Ջահել Լեգենդ/Իրիկնապահ/Սադուռնական/Գարունն Այս Տարի/Նռան Պէս/Դու Ես... | ՎԱՐԱՆԴ91
Կարմիր Թելը (Շար. 3) (Պատշաճեցում՝ Փօլ Գէնթէն) | ՏԱՆՔԵՐ, ՀԱՆՐԻ97
Դուն/Տպաւորութիւն/Կակաչի Մը Օրագրէն | ՃԵՐԱՆԵԱՆ, ՓԱՆՈՍ 111
«Ես Իմ Անուշ»Ի Ոդիսականը (Շար. 4) | ՍՆԱՊԵԱՆ, ՊՕՂՈՍ113
Ան-Կատար Վեր-Ծանումներ - Արձակագիր Մ. Պչաքճեանի Մերձ-Գրական Էջերը | Կ[ԻՐԱԿՈՍԵԱՆ], Ս[ԱՐԳԻՍ]122
«Քեզ Ինչպէս Կոչեմ...» (Հեղինակ՝ Փանոս Ճերանեան) | ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ, ՅԱԿՈԲ127
«Հասկ» Հայագիտական Տարեգիրք | ՇԱՌՈՅԵԱՆ, ԼԵՒՈՆ135
«Համբոյրը» (Հեղինակ՝ Վարդան Զօրենց» | 145
«Պարտուած Ախոյեանի Մը Պատմութիւնը» | 147
«Անահիտ»Ի Մատենագիտութիւն (Հեղինակ՝ Անդրանիկ Զէյթունեան) | 149
Մշակութային Լուրեր | 152
Գալուստ Խանենցի Մահը/Սերօ Խանզադեանի Մահը/Գէորգ Էմինի Մահը | 158