Ագամբեն Ջորջո,
Բարեկամը
Արի Գրականութեան հիմնադրամ Երեւան, 2021

Գրքոյկը հայերէն թարգմանութիւնն է Ջորջո Ագամբենի l’amico փիլիսոփայական փորձագրութեան, ուր Ագամբեն կը դիմէ Արիստոտէլին, պեղելու բարեկամութեան իմաստը։ Բարեկամը որպէս այլինք մը՝ որու հետ կը բաժնենք գոյութիւնը ունենալու փաստը, ապրելու քաղցրութիւնը։

Գիրքին թարգմանիչն է՝ Մովսէս Տէր Գէորգեանը։

Your email address will not be published. Required fields are marked *