Ագամբեն Ջորջո,
Ի՞նչ է Տրամարիչը
Արի Գրականութեան հիմնադրամ Երեւան, 2021

Այս գրքոյկը թարգմանութիւնն է Ջորջո Ագամբենի Che cos’è un ispositivo? փիլիսոփայական փորձագրութեան, ուր տրամարիչնեռը կը ներկայացուին որպէս գոյացող ցանց մը՝ ուժի եւ իմացութեան յարաբերութիւններու։Կ՚անրաառնանք թէ տրամարիչնրըը միմիայն պարզ թեքնաբանական միջոցներ չեն եւ կը յաջողին էապէս այլափոխել մարդկային կեանքը։

Գիրքին թարգմանիչն է՝ Մովսէս Տէր Գէորգեանը։

Your email address will not be published. Required fields are marked *