ԱՍՏՂԱԳՆԱՑ ՃԱՄԲՈՐԴԻՆ ՈՒՂԵՑՈՅՑԸ Վէպ Բնագիր՝ The Hitchhiker's Guide to the Galaxy Հեղինակ՝ Տուկլաս Ատամս Նկարազարդող՝ Քրիս Ռիտէլ Թարգմանիչ՝ Րաֆֆի Աճէմեան Հրատարակիչ՝ Ապրիլ Զարդիս մատենաշար 2022

ԱՍՏՂԱԳՆԱՑ ՃԱՄԲՈՐԴԻՆ ՈՒՂԵՑՈՅՑԸ Վէպ
Բնագիր՝ The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy
Հեղինակ՝ Տուկլաս Ատամս
Նկարազարդող՝ Քրիս Ռիտէլ
Թարգմանիչ՝ Րաֆֆի Աճէմեան
Հրատարակիչ՝ Ապրիլ Զարդիս մատենաշար 2022

«Երկիր մոլորակին վրայ, մարդ արարածը միշտ ենթադրած էր թէ ինք աւելի խելացի էր քան դելփինները, որովհետեւ այնքան աւելի մեծ ձեռքբերումներ իրագործած էր – անիւը, Նոր Եորքը, պատերազմներ, եւայլն – մինչդեռ միակ բանը որ դելփինները գիտէին ընել՝ ջուրին մէջ տապլտկելով զուարճանալ էր։ Բայց հակադարձաբար, դելփինները միշտ հաւատացած էին թէ իրենք շատ աւելի խելացի են քան մարդը – ճիփ-ճիշդ նոյն պատճառներով»։ Արթիւր Տէնթի համար սովորական Հինգշաբթի առաւօտ մըն է, մինչեւ այն ատեն՝ երբ տունը կը սկսի քանդուիլ։ Շատ չանցած՝ Երկրագունդն ալ կ՚ենթարկուի նոյն ճակատագրին, գերանջրպետային ճեպընթաց նոր երթուղիի մը տեղ բանալու համար, իսկ Արթիւրի լաւագոյն բարեկամը կը յայտարարէ որ ինք արտմոլորակային մըն է։ Սա պահուս անոնք սանձարձակ կը սուրան անջրպետին մէկ կողմէն միւսը, հետերնին առած միայն անձեռոց մը ու գիրք մը, որուն վրայ ծաւալուն ու համակրելի գիրերով դրոշմուած է՝ ԱՌԱՆՑ ԽՈՒՃԱՊԻ։
Գիրքը Աստղագնաց ճամբորդին ուղեցոյցն է եւ շաբաթավերջը դեռ նոր կը սկսի։

Your email address will not be published. Required fields are marked *