Արեւմուտք Քաղաքներ Կոստան Զարեան

ԱՐԵՒՄՈՒՏՔ ՔԱՂԱՔՆԵՐ
Կոստան Զարեան
Սարգիս Խաչենց-Փրինթինֆո Երեւան, 2022

Կոստան Զարեան
Սարգիս Խաչենց-Փրինթինֆո Երեւան, 2022

Աշխատասիրութեամբ Երուանդ Տէր-Խաչատրեանի
Կոստան Զարեանի (1885–1969) Արեւմուտք (1928) եւ Քաղաքներ (1930) վէպերը ինքնակենսագրական ենթաբնագիր ունեցող գիրքեր են եւ հիմնուած են գրողի մեծ կենսափորձին վրայ: Երկու վէպերն ալ հեղինակի գեղարուեստական ինքնատիպ մտածողութեան արդիւնք են։ Այս երկու գործերը առաջին անգամ ըլլալով կը տպագրուին Հայաստանի մէջ։

Your email address will not be published. Required fields are marked *