Գրական Բնանկար Նիկողոս Սարաֆեան Սարգիս Խաչենց-Փրինթինֆո Երեւան, 2022

ԳՐԱԿԱՆ ԲՆԱՆԿԱՐ
Նիկողոս Սարաֆեան
Սարգիս Խաչենց-Փրինթինֆո Երեւան, 2022

Աշխատասիրութեամբ Գրիգոր Պըլտեանի

Այս ժողովածուն կ’ամփոփէ նիկողոս Սարաֆեան բանաստեղծի (1902-1972) փորձագրական էջերուն մեծ մասը. քննադատական էջեր, ուսումնասիրութիւններ, խոհական յօդուածներ հայ եւ օտար գրականութեանց մասին ընդհանրապէս։ Տարաբնոյթ եւ նոյն ատեն ներքին կապերով ամբողջ մը կը կազմեն, իրենց սեւեռումներով։ Կը լուսաբանեն Սարաֆեան բանաստեղծն ու արուեստագէտը։ Գրութիւնները նախապէս տպուած են սփիւռքահայ մամուլին մէջ։ «Յաւելուած» բաժինին մէջ կը տրուին երկու անտիպ աշխատութիւններ, գրողի արխիւէն առնուած։