Գ. Տարի, 1964 թիւ 5
Գ. Տարի, 1964 թիւ 5
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Ծարաւ | ԳԵՂԱՐԴ, Յ[ԱՐՈՒԹԻՒՆ]1
Արձակուրդի պատմութիւն - 2 եւ վերջ | ԱԹԹԱՐԵԱՆ, Ժ[ԻՐԱՅՐ ] 2
Ծառերուն | ՍԻՀՈՒՆ, Գ.8
Փոքրիկ թագաղը | ԵՐԿԱԹ, ԱՐՍԷՆ 9
Աչքիս դիմաց | ԳԵՂԱՄ-ԳԵՂԱԿ13
Աշնանային | ՍԻՀՈՒՆ, Գ.14
Հայկական կատակերգութիւն (վէպ) | Կ[ՌԱՆԵԱՆ], Բ[ԻՒԶԱՆԴ]15
Մեկնումը | ՀԵՐԱՆ, ԱՆԱՅԻՍ 24
Գիշեր | ՄԱՀԱՐԻ, Գ[ՈՒՐԳԷՆ]30
Գրական հարցեր - 2 | ՕՇԱԿԱՆ, Վ[ԱՀԷ]41
Արդի խորհրդահայ գրականութիւն - 2 | ՄԿՐՏՉԵԱՆ, Լ[ԵՒՈՆ]47
Աբուլ'Ալա Ալ-Մա'Արրի արաբ քերթողութեան Օմար Խայեամը - 2 | ՄԻՐԶԱՅԵԱՆ, Զ. 55
Բաց Նամակ՝ Կ. Զարեանին (Պ. Սնապեանի «Աւազախրած Նաւը» Գրքէն Ետք) | ՊՕՅԱՃԵԱՆ, ԵԴ[ՈՒԱՐԴ] 62
«Մարդը Ափի Մէջ» (Պ. Սեւակ | Ս[ՆԱՊԵԱՆ], Պ[ՕՂՈՍ] 70
«Տեսան Աւեր Թուրք Ու Դաշնակ» | 74
Ա՜Խ Այս Էմինը | 77
Հայկական Երաժշտութւին/Հայոց Թագաւոր Եւ Թագուհի Նոր Ֆիլմի Մը Մէջ/Դանիէլ Վարուժանի Թղթածրարները | 78
Նիւ-Եորքի Միջազգային Ցուցահանդէսի Հայկական Փառատօնին Առթիւ/Արամ Մուրատեանի Յաջողութիւնները | 79
«Արարատ» Մշակութային Միութեան 20-Ամեակը | 80