Գ. Տարի, 1964 թիւ 6
Գ. Տարի, 1964 թիւ 6
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Ծարաւ | ԳԵՂԱՐԴ, Յ[ԱՐՈՒԹԻՒՆ]1
Արձակուրդի պատմութիւն - 2 եւ վերջ | ԱԹԹԱՐԵԱՆ, Ժ[ԻՐԱՅՐ ] 2
Ծառերուն | ՍԻՀՈՒՆ, Գ.8
Փոքրիկ թագաղը | ԵՐԿԱԹ, ԱՐՍԷՆ 9
Աչքիս դիմաց | ԳԵՂԱՄ-ԳԵՂԱԿ13
Աշնանային | ՍԻՀՈՒՆ, Գ.14
Հայկական կատակերգութիւն (վէպ) | Կ[ՌԱՆԵԱՆ], Բ[ԻՒԶԱՆԴ]15
Մեկնումը | ՀԵՐԱՆ, ԱՆԱՅԻՍ 24
Գիշեր | ՄԱՀԱՐԻ, Գ[ՈՒՐԳԷՆ]30
Գրական հարցեր - 2 | ՕՇԱԿԱՆ, Վ[ԱՀԷ]41
Արդի Խորհրդահայ գրականութիւն - 2 | ՄԿՐՏՉԵԱՆ, Լ[ԵՒՈՆ]47
Աբուլ'Ալա Ալ-Մա'արրի արաբ քերթողութեան Օմար Խայեամը - 2 | ՄԻՐԶԱՅԵԱՆ, Զ. 55
Բաց Նամակ՝ Կ. Զարեանին (Պ. Սնապեանի «Աւազախրած Նաւը» գրքէն ետք) | ՊՕՅԱՃԵԱՆ, ԵԴ[ՈՒԱՐԴ] 62
«Մարդը ափի մէջ» (Պ. Սեւակ | Ս[ՆԱՊԵԱՆ], Պ[ՕՂՈՍ] 70
«Տեսան աւեր թուրք ու դաշնակ» | 74
Ա՜Խ այս Էմինը | 77
Հայկական երաժշտութիւն/Հայոց թագաւոր եւ թագուհի նոր Ֆիլմի մը մէջ/Դանիէլ Վարուժանի թղթածրարները | 78
Նիւ-Եորքի միջազգային ցուցահանդէսի հայկական փառատօնին առթիւ/Արամ Մուրատեանի յաջողութիւնները | 79
«Արարատ» Մշակութային միութեան 20-ամեակը | 80