Ե. Տարի, 1966 թիւ 6
Ե. Տարի, 1966 թիւ 6
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Արցունքէ բառեր | ՄԵՀԵԱՆ, Կ. 1
Անդարձ ջրեր | ԱՐՄԱՆՏ4
Երեք վարդ մէկ ոսկի | ՉԱՐԽՈՒՏԵԱՆ, ԱՐԱՔՍԻ 5
Մտահոգութիւն | ԱՐՇԻ9
Սարերու Ասլանը (Գէորգ Չաւուշի կենսագրավէպը) | ՍԱՍՈՒՆԻ, Կ[ԱՐՕ] 10
Աղերս ի խորոց սրտի | ԶՕՐԵՆՑ, ՎԱՐԴԱՆ21
«Բարին ընդ ձեզ» | ԳՐՈՍՄԱՆ, ՎԱՍԻԼԻ22
Եւ ... Փուռը ժպտեցաւ | ԳԱԼՈՒՍՏԵԱՆ, ՊԵՏՐՈՍ25
Կիսկատար Գեղօն Յաղագս (ապագայ) «Օդաքար» գինետան | ՕԴԱՔԱՐ28
Սփիւռքահայ հոգեբանական վէպը եւ ենթակայական Ճշմարտութեան մը որոնումը (Զ. Որբունիի «Եւ եղեւ մարդ» վէպին առիթով | ՔԻՒՐՔՃԵԱՆ, Յ[ԱՐՈՒԹԻՒՆ]29
Ընդհանուր ակնարկ միջազգային արդի գրականութեան վրայ (1945-1965) -Դ. | ՉԱՐԽՈՒՏԵԱՆ, Ն[ՈՒՊԱՐ] 39
Օսմ. աշխարհակալութեան նահանջը եւ բարեկարգութեան փորձերը | ՏԱՍՆԱՊԵՏԵԱՆ, ԵԴ[ՈՒԱՐԴ] 43
Վաւերաթուղթ - Ընկերվարական իրապաշտութիւն - Գ. Եւ Վերջ | ՍԻՆԵԱՎՍԿԻ, ԱՆՏՐԷ52
Գրականութիւն եւ գիտութիւն | ԹԱՇԵԱՆ, Բ[ԵՆԻԱՄԻՆ]62
Գրական արդի հոսանքներ | ՕՇԱԿԱՆ, Վ[ԱՀԷ]66
«Սիցիլիական պաշտպանութիւն» (Հեղինակ՝Կարէն Սիմոնեան) | Ն.Փ.70
Լուիճի Փիրանտէլլոյի «Պատուի Վայելքը» | Փ[ԱՓԱԶԵԱՆ], Բ[ԱԲԳԷՆ] 72
Հարցազրոյց՝ Լիբանանահայ ամսագրերու խմբագիրներուն հետ | Փ[ԱՓԱԶԵԱՆ], Բ[ԱԲԳԷՆ] 74
Սոնա Ղազարեանի երգահանդէսը | Գ[ԵՂԱՐԴ], Յ[ԱՐՈՒԹԻՒՆ]75
Գարնանային ցուցահանդէս | Մ.Պ.76
Վ. Գոճեանի Նուագահանդէսը | 77
Մշակութային Լուրեր | 78-79
Յայտարարութիւն-Գէորգ Մելիտինեցի Գրական Մրցանակի | 80